Генетична мінливість - матеріал для еволюції

Основні поняття і типи мінливості.Генетична мінливість - матеріал для еволюції. Поняття мінливості як загальної властивості живих істот...
Сторінок: 13


Скачати
Схожі роботи
Амітотичний поділ клітини
Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка і здійснює всі необхідні життєві функції та процеси (живлення,...
Розсудок і розум як способи мисленєвої діяльності людини
Антропологічний зміст розсудку і розуму. Інтелектуальні властивості особистості. Поділ на розум і розсудок намітився в Арістотеля (пасивний і активний розум), М. Кубанського...