Психологія

Феноменологія Карла Роджерса.Гуманістичні теорії Маслоу.Вітчизняні теорії особистості.Психодрама.Трансактний аналіз Е.Берна...
Сторінок: 17


Скачати
Схожі роботи
Розвиток логіки у стародавній Греції, попередники логіки Аристотеля
Попередники логіки Арістотеля у Давній Греції. Виступаючи проти судження як форми мислення, софісти заявляли, що суб'єкт не може мати з предикатом ніякого зв'язку...
Нав’язливі ідеї
Маячні ідеї. Надцінні ідеї. За механізмом виникнення маячення буває первинним і вторинним. Первинне маячення виникає власне з розладів мислення, а вторинне — з розладів в інших...
Конфлікти батьків і підлітків: причини, зміст і функція
Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками. Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини...
Соціально-психологічні особливості конфліктної поведінки
Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці.Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Визначення конфлікту та...