Складові операційної системи: підсистеми перероблювальна, забезпечення, планування контролю

Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.Класифікація та особливості операційних систем...
Сторінок: 17


Скачати
Схожі роботи
Комп’ютерний аудит
Інформаційне забезпечення доходів і фінансових результатів.Об'єктивна необхідність та економічна доцільність автоматизації аудиторської діяльності.Оцінка аудиторського ризику...
Інформаційна безпека підприємництва в Україні, боротьба з комп´ютерними злочинами
Інформаційна безпека комп’ютерних систем у сфері підприємництва. Особливі методи отримання та збереження інформації на підприємствах при сучасних технічних засобах...
Організація науково-інформаційної діяльності
Методологічні основи НІД.Структура НІД в наукових установах.Досягнення і перспективи досліджень НІД.Задачі і процеси НІД (науково-інформаційна діяльність)...
Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами
Суб’єкти електронного документообігу та проблеми його захисту.Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами.Вдосконалення законодавства щодо захисту електронного...