Розвиток масової і оздоровчої фізичної культури населення культури України

Фізична культура в соціально-побутовій та виробничій сферах.Розвиток оздоровчої фізичної культури населення України.Основні проблеми у сфері фізичної культури і спорту...
Сторінок: 19


Скачати
Схожі роботи
Роль олімпійської освіти у вихованні молоді
Аналіз реалізації системи олімпійської освіти в процесі підготовки студентів.Олімпійська освіта та процес виховання дітей і молоді...
Університетська освіта в Україні
Характеристика основ університетської освіти в Україні. Основні тенденції розвитку університетської освіти. Вдосконалення функціонування університетської освіти України в умовах...
Університетська освіта
Складові гігієни навчальної роботи студентів.Розвиток вищої освіти України в умовах входження у загальноєвропейський освітній і науковий простір...
Основні ідеї Сорбонської декларації
Сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти: “Сорбонсько - Болонський процес”.Розгляд основних ідей Сорбонської декларації як першого етапу Болонського процессу.Основні...