Палеоантропи — давні люди

Ознаки груп палеоантропів.Основні розкопки ранніх неандертальців...
Сторінок: 14


Скачати
Схожі роботи
Українська діаспора в Польщі
Українці в Польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності.Розвиток української освіти та мови в діаспорі.Поняття та основні хвилі української діаспори в Польщі...
Клімат Землі в минулому
Зміни термічного режиму та його наслідки.Дослідження причин та розвитку зледеніння, основні погляди вчених.Наслідки зледенінь для подальшого розвитку Землі.Теоретико-методологічні...
Народонаселення, демографічний фактор і його роль у розвитку суспільства
Роль загальної теоpії наpодонаселення. Основні категорії теорії народонаселення. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України...
Досвід використання загальних індикаторів сталого розвитку
Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку, досвід використання загальних індикаторів сталого розвитку.Проблеми та перспективи формування системних індикаторів...