Сучасні психологічні теорії

Умови становлення і розвитку особистості у вітчизняній психології.Розвиток мотивації в діяльності “зсув” мотиву на мету (О.М.Леонтьєв).Теорія виникнення неврозу за...
Сторінок: 11


Скачати
Схожі роботи
Розвиток логічного знання в Стародавній Індії
Існували такі вимоги до промов: виразність (зокрема чіткість дикції), уникнення ущипливих зауважень, роздратованості, гніву, грубощів. Під час дискусії мають добре працювати пам'ять і...
Розвиток та формування емоційної сфери дітей
Емоційний розвиток та благополуччя дитини.Вплив батьківського ставлення та родинного виховання на емоційну сферу дитини.Ґенеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі...
Загальна психологія
Опитування як метод психології.Анкетування і його використання в роботі психолога.Загальні вимоги до організації та проведення психологічного дослідження...
Логіка епохи Відродження
Вчення представників епохи Відродження про статус логіки як науки.Особливості розвитку логіки в епоху Відродження...