Порівняльний аналіз світових політичних ідеологій : лібералізм, консерватизм, фашизм та націоналізм

Економічні, соціальні та політичні риси країни, в яких ідеологія є домінуючою.Умови виникнення ідеології її розвиток та різновиди...
Сторінок: 15


Скачати
Схожі роботи
Соціалізм: теорія і практика
Історія становлення соціал-демократії. Соціалізм і сучасна соціал-демократія...
Інноваційна політика модернізації робочих місць. Стан та пріоритети
Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування.Методи модернізації робочого місця...
Основні етапи розвитку політичної думки
Значення ідеї Ш. Монтеск`є про розподіл влади.Політичний прогматизм Н. Макіавеллі.Політичні погляди ІІлатона і Арістотеля...
Політологія в системі гуманітарної науки
Проблеми політології як науки. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни серед гуманітарних дисциплін. Політологія в системі суспільних наук...