Роль керівника, як лідера

Стиль керівництва. Організація особистої роботи. Культура.Лідерство і влада. Здатність і можливість влади. Сутність впливу. Ефективний керівник.Історичний розвиток відношення до проблем...
Сторінок: 23


Скачати
Схожі роботи
Взаємодія готельно-ресторанного комплексу з туроператором
Система побудови служб маркетингу готелю щодо взаємопраці з туроператорами.Формування пакету готельних послуг для приваблювання туристів...
Класифікація та особливості джерел інформації в сфері управлінської діяльності
Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування. Джерела інформації в...
Менеджмент організацій - відповіді до екзамену
Сутність та властивості організації як об'єкту управління. Зміст процесу стратегічного управління...
Управління бізнесом
Принципи сучасного менеджменту. Формулювання основних ринкових цілей. Врахування основних зовнішніх факторів. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики...