Мікробіологія

Розклад азотовмісних сполук (амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація, азотфіксація).Модифікаційна мінливість та її значення. Поверхневі структури бактеріальної клітини, їх організація...
Сторінок: 18


Скачати
Схожі роботи
Ріст і регулювання чисельності популяцій
Розподіл особин популяції в межах ареалу: рівномірний тип; груповий тип; випадковий тип. Чисельність, густота та ріст популяцій. Просторова, статева, вікова і етологічна (ієрархічна)...
Вивчення популяції
Популяція - структурна одиниця виду. Основні характеристики популяцій. Основні властивості популяцій...
Антропологія як наука. Предмет дослідження
Антропологія як наука. Розвиток антропології як науки та предмет її дослідження...
Взаємодія неалельних генів. Охарактеризувати домінантній і рецесивний епістаз
Переважна більшість ознак організму є результатом взаємодії декількох неалельних генів...