Менеджмент

Електронні засоби комунікації. Неформальні комунікації в організаціях.Методи управління трудовим колективом.Зовнішнє середовище оргіназації...
Сторінок: 19


Скачати
Схожі роботи
Розвиток діяльності, здібностей, особистості, мислення
Сутність професійного розвитку персоналу та завдання управління ним.Особливості розвитку здібностей персоналу...
Менеджмент у державних організаціях
Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління.Організація, її основи та функції адміністративного апарату...
Історія появи й розвитку системного аналізу
Історія виникнення та розвитку системного аналізу. Системний аналіз і характеристика властивостей системи. Розвиток системного аналізу та використання в різних науках...
Ризик-менеджмент у малому бізнесі
Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи.Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту малого підприємства...