Логіко-філософський трактат Л.Вітгенштайна як теоретична основа верифікаціонізму

Принцип верифікаціонізму ґрунтувався на тому, що пропозиція науки може бути зведене до протокольних пропозицій і верифіцировано


Сторінок: 8


Скачати
Схожі роботи
СТУПАК О.П. Глобальна диференціація та проблема самототожності особистості

Глобалізація трансформує систему факторів, які впливають на формування особистості у різних суспільствах, посилює варіативність, стихійність, індетер- мінованість соціальних практик, пов’язаних з конструюванням ідентичностей

МАРГЕЛІС Н.В. Філософська концепція письма як метод критики метафізики

Чому “письмо” стало центральним поняттям роботи Дерріда “Про граматологію”? Запропонована Ж. Дерріда концепція граматології мала своєю метою виправити ситуацію, і стала пошуком дійсно “людського” початку змісту світу

ОСИПОВ А.О. Постметафізичний дискурс духовності та онтос антропобуття

Тілесність та онтос у контексті філософського постмодерну. Природа абстрагування у метафізичному епістемологізмі та духовність

АКОПЯН В.Г. Становлення та розвиток підприємництва в Україні

Концепції підприємництва. Спроби теоретичного осмислення підприємництва. Становленя та еволюція поняття підприємництво