БЖД та охорона праці
Небезпека об’єктів з хімічними технологіями

Прогресуючий розвиток хімії створив для людини дуже велику і важливу проблему - проблему хімічної небезпеки

Значення ергономіки в системі безпеки життєдіяльності людини
Використання ергономічних досліджень в системі безпеки життєдіяльності людини.Значення та роль ергономіки в безпеці життєдіяльності та праці...
ОБЖД
Технічний та соціальний ризик, основи корпоративний безпеки, зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеки об’єктів економіки, економічні, природні, соціальні загрози та ризики. Методи...
Охрана труда
Влияние электромагнитных полей и радиочастот на организм человека. Методы защиты.Закон Украины о общеобязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев и...
Хімія в побуті і як не наразитися на небезпеку?
Як надати першу долікарську допомогу.Хімічні сполуки у побуті...
Безпека життєдіяльності
Негативні для людини фактори природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.Принципи, способи та засоби захисту людини від негативної дії фізичних, хімічних та...
Цивільна оборона
Характеристика можливих способів зараження харчових продуктів і води радіоактивними, хімічними отруйними речовинами та бактеріологічними засобами...
Развитие охраны труда в Украине
Органы государственного управления охраной работы: их компетенции и полномочия.Суть и задача управления охраной работы. Концепция управления охраной работы.Проблема создания безопасных...
Глобальні проблеми людства
Проблеми народонаселення.Міжнародний тероризм.Збіднення генофонду Землі. Загальний вітроенергетичний потенціал Землі майже в 30 разів перевищує річне споживання електрики в усьому світі...
Забруднення важкими металами земельних та водних ресурсів на території України
Використання біологічних індикаторів для визначення забруднення ґрунту важкими металлами.Джерела важких металів у довкіллі та форми існування.Метали в ґрунті...
Безпека життєдіяльності
Хімічні забруднення та їх вплив на атмосферу.Вплив діяльності людини на природне середовище.Наслідки аварії на ЧАЕС...
Основи безпеки життєдіяльності
Види соціальних та воєнних ситуацій (війни, страйки, і.т.д). Сучасні інформаційні системи та їх використання. Радіація і життя (та її вплив на здоров’я)...
Медичний та біологічний захист
Характеристика біологічного захисту.Особливості медичного захисту...
Вплив людини на біосферу
Проблеми питної води в Україні. Наслідки аварії на ЧС для біосфери.Діяльність людини на навколишнє природне середовище і хімічні забруднення та їх вплив на атмосферу...
Цивільна оборона
Останній протокол до четвертої Женевської конвенції.Системи цивільної оборони в Україні.Надзвичайні ситуації...
Охорна підприємства
Комісія з питань охорони праці підприємства, права, обов’язки, звітність. Загальні вимоги до забезпечення вибухобезпеки виробничих процесів...
Психологія людини та її безпека
Вплив темпераменту на діяльність людини. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Розвиток психіки і...
Основні причини виробничого травматизму і професійної захворюваності. Заходи щодо їх попередження
Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання. Рівень виробничого травматизму стабільно залишається в кілька разів вищим, ніж в економічно розвинених країнах...
Національний тероризм на прикладі країн Близького Сходу
Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні...
Калькулювання собівартості продукції по замовленнях
Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Поняття та особливості калькулювання собівартості за замовленнями...
Охорона праці та основи безпеки
Пожежна безпека.Електробезпека.Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Законодавство про охорону праці...
Небезпеки та здоровий спосіб життя
Природно-соціальні небезпеки. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини. Вплив освітлення на людину...
Працездатність людини та проблеми втоми. Облаштування заземлення. Принцип розрахунку.
Людина та її здоров'я - найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середовищі, так і в...
Безпека життєдіяльності людини
Чимало вчених і фахівців вважають, що проблеми інформаційної безпеки постали “на повен зріст” лише у другій половині нинішнього сторіччя у зв’язку з розвитком інформатизації....
Ресторанний бізнес та праця
Нормативна база ресторанного бізнесу. Законодавча база з ресторанного бізнесу. Кодекс закону про працю...
Питання безпеки життєдіяльності
Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. Науковий зміст дисципліни –...
Охорона праці в медичних установах
Гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально–профілактичних закладів. Хімічні чинники виробничого середовища. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з...
Безпека життєдіяльності людини
Характеристика зброї масового ураження. Вплив факторів виробничого середовища на здоров’я працівників. У даний час вчені багатьох країн світу ведуть різноманітні дослідження з метою...
Організація та нормування праці
Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються механізованим способом. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються вручну. Нормування ковальських...
Історія та становлення бухобліку
Перші професійні об’єднання бухгалтерів у світі. Етичний кодекс бухгалтера. Особливості розвитку обліку в період входження українських земель до польського королівства...