Географія
Фізико-географічна характеристика Канади
Характерні особливості рослинного та тваринного світу Канади.Загальні відомості та характеристика Канади.Загальний аналіз ресурсної бази Канади...
Транспортно-географічне положення України (адміністративного регіону)
Проблеми розвитку транспортної галузі України на шляху інтеграції до світової транспортної системи.Особливості транспортно-географічного положення України...
Демографічна політика в різних країнах світу
Розв'язання демографічної проблеми в країнах світу. Демографічна політика в країнах різного типу відтворення. Динаміка чисельності населення і демографічні тенденції в сучасному світі...
Географія розселення українців у світі
Формування та розселення східної та західної української діаспори.Українська діаспора: поняття, класифікація, перспективи розвитку.Чисельність і географія розселення українців...
Проблеми раціонального водокористування та шляхи їх вирішення
Водокористування та водоспоживання. Основи нормування та оцінки якості природних вод.Поняття раціонального водовикористання та основні його напрями...
Біосферні заповідники, сучасний екологічний стан. Асканія-Нова
Стан та розвиток біосферного заповідника Асканія-Нова.Біосферні заповідники, їх роль та призначення...
Географія
Характеристика однієї з країн Європи ( країну на вибір). Географія земельних ресурсів. Кількість населення землі...
Аналіз країни світу. Канада
Земельні, водні, паливні, енергетичні ресурси.Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки.Релігія ( люди якої віри проживають на території).Кількість людей що проживають на території...
Охрана редких и исчезающих животных России. Красная книга
Требования охраны редких и исчезающих видов животных.Красная книга Российской Федерации...
История физической географии: основные этапы
Научные экспедиции и теоретические открытия XIX —XX веков.Развитие физической географии в Средневековье.История географии в Древнем мире...
Етнонаціональні й етнополітичні процеси у сучасному світі
Тенденції етнонаціонального розвитку українського суспільства.Етнонаціональні та етнотрансформаційні процеси в Україні та світі.Сучасний розвиток етнополітичних процесів...
Основні критерії етнополітології як науки
Актуальність етнополітології.Зміст та критерії етнополітології.Становлення і розвиток етнополітології...
Палеоантропи — давні люди
Ознаки груп палеоантропів.Основні розкопки ранніх неандертальців...
Українська діаспора в Польщі
Українці в Польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності.Розвиток української освіти та мови в діаспорі.Поняття та основні хвилі української діаспори в Польщі...
Клімат Землі в минулому
Зміни термічного режиму та його наслідки.Дослідження причин та розвитку зледеніння, основні погляди вчених.Наслідки зледенінь для подальшого розвитку Землі.Теоретико-методологічні...
Народонаселення, демографічний фактор і його роль у розвитку суспільства
Роль загальної теоpії наpодонаселення. Основні категорії теорії народонаселення. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України...
Досвід використання загальних індикаторів сталого розвитку
Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку, досвід використання загальних індикаторів сталого розвитку.Проблеми та перспективи формування системних індикаторів...
Походження життя та його розвиток
Уявлення про виникнення життя на Землі, основні теорії та уявлення.Гіпотеза Опаріна про виникнення життя на Землі.Теорія спонтанного зародження...
Порівняльна характеристика біосферних та природних заповідників України
Поняття та сутність біосферного заповідника. Біосферні заповідники в Україні. Статус та завдання природних заповідників. Природні заповідники в Україні...
Історичний огляд розвитку картографування населення України
Історія картографії України. Перші дослідження з історії картографування. Дослідження картографування в Україні  в ХХ ст. Картографування на сучасному етапі розвитку. Тенденції і...
Географія туризму
Особливості розвитку туризму в районах Північної Америки. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу...
Річкові цивілізації до осьового часу (Стародавній Єгипет, Месопотамія, Китай)
Доосьові культури Стародавнього Сходу. Месопотамія. Стародавній Єгипет. Стародавній Китай...
Рекреаційна географія
Рекреаційна географія, як науковий напрям в економічній і соціальній географії, набуває все більшого значення...
Оптимізація геосистем
Структури геосистем. Механізми стабілізації та оптимізації стану геосистем...
Ландшафтна структура однієї з природних або територіальних областей України. Сухостепові ландшафтні комплекси
Систематика сухостепові ландшафтні комплекси: поширення та систематика. Поширення сухостепових ландшафтів...
Історико-культурні ресурси Бразилії
Бразильські свята. Культура та релігія Бразилії. Визначні пам’ятки Бразилії та історичні міста...
Епоха великих географічних відкриттів
У ході Великих географічних відкриттів європейські мандрівники вперше спробували перетнути океани (єдине виключення в середньовічній Європі – вікінги, але їхнього досягнення до XV ст....
Залежи сланцев
Основные районы залежей сланцев. Проблемы исчерпания и восполнения сланцев.Негативные экологические последствия.Проблемы восполнения сланцев.Ведущие страны по запасам...
Туристична географія Росії
Російська Федерація розташована на сході Європи й півночі Азії. Сама північна крапка на материку - мис Челюскін (з Таймир), на островах - північ острова Рудольфа в архіпелазі Земля Франка...
Географічні експедиції М.Пржевальського
Четверта центральноазіатська експедиція.Перша Тибетська експедиція.Перші польові дослідження та експедиції...