Географія
Основи формування рекреаційного середовища
Принципи формування рекреаційних територій.Сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні.На сьогодні, крім загального відставання розвитку...
Характеристика рекреаційного потенціалу Африки
Туристичні потоки Африки. Розвиток індустрії туризму та рекреації...
Курорти України, сучасний стан і майбутнє
Передумови підвищення конкурентоздатності санаторно-курортної галузі України. Типологізація санаторно-курортних центрів України. Сучасний стан санаторно - курортної галузі в...
Формування дослідження краєзнавства
Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства. Загальна характеристика США.Основою змісту в туристичному країнознавстві є розкриття просторової...
Географічне положення та клімат США
Антропологічний вплив на природне середовище та природні ресурси США. Загальна характеристика природного середовища США. Природне середовище та природні ресурси США. Мінеральні...
Основні ідеї та дослідження американської етнографічної школи
Американські етнопсихологічні  школи: 30 –ті роки ХХ ст. Теорія "багатолінійної еволюції" Дж. Стюарда...
Екологічні, економічні та соціальні проблеми Латинської Америки
Основні закономірності розвитку економіки Латинської Америки. Передумови формування господарства латиноамериканських країн та притаманні їм проблеми. Латинська Америка в системі...
Територіальна структура продуктивних сил Єгипту
У змішаній економіці Єгипту домінуюча роль як і раніше належить державному сектору, що поступово скорочується в ході реалізації програми реформування економіки й триваючого процесу...
Лісова та деревообробна промисловість України
Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави.Передумови розвитку лісового господарства України.Теріторіально-галузева структура лісопромислового...
Географічне положення та клімат США
 Антропологічний вплив на природне середовище та природні ресурси США. Природне середовище та природні ресурси США. Загальна характеристика природного середовища США...
Рекреаційні ресурси України
  Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного...
Українська діаспора в США
Загальна характеристика  української діаспори. Східна діаспора. Українська громада США. Історичні етапи та передумови появи українців на території США. Українська діаспора:...
Фізико - географічна характеристика Бобринецького району
Бобринецький район розташований на південь Кіровоградської області. Лежить на південних відрогах Придніпровської височини. Розташований у межах Дністровсько - Дніпровської  північно -...