Економічна історія
Економічне дослідження історичної школи
Формування історичної школи в політичній економії й система національної економіки Ф.Ліста. Постаті та погляди старої історичної школи в політичній економії. Нова історична школа та...
Система вільної конкуренції: сутність, умови існування та механізм функціонування
Особливості економіки в епоху вільної конкуренції в розвинутих країнах.Загальна характеристика системи вільної конкуренції.Промисловий переворот у Франції.Промисловий переворот і...
Розміщення продуктивних сил та економіка районів у системі економічних дисциплін,його основні поняття й категорії
Основні поняття й категорії "Розміщення продуктивних сил та економіка районів". Місце і роль курсу "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" в системі економічних...
Економічний розвиток світу у повоєнні роки
Вплив другої світової війни на економіку провідних країн світу. План Маршалла. Економічні причини створення «спільного ринку». Прискорений розвиток економіки Японії та...
Теоретичні питання історії економіки та економічної думки
Економічна думка Стародавньої Греції як відображення проблем періоду Генезис, розквіту та кризи рабовласництва. Праця Р.Коуза “проблема соціальних витрат”. Теорема Коуза...
Історія споживчої кооперації
Зміст і організація зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України. Закон ”Про кооперацію“ СРСР як правова база функціонування споживчої кооперації та його роль у...
Промисловий переворот в країнах Західної Європи (ХІХст.)
Технічний прогрес, як рушійна сила промислового перевороту. Промисловий переворот в Англії. Особливості промислового перевороту у Франції. Історія промислового перевороту в Німеччині....
Економічна історія та історія економічних вчень
Господарське життя в Україні в період первісної доби. Трипільська культура. Господарство в період палеоліту та мезоліту. Шведська (стокгольмська) модель ринкової економіки....
Відкрита критика ідей класичної школи політекономії у працях В.Н. Сеніора, Ф.Бастіа та Г.Кері
Критика ідей класичної школи В.Сеніора. Погляди Ф.Бастіа щодо до ідей Д.Рікардо, А.Сміта. Критика Г.Кері класичної школи...
Кейнсіанство. Кейнсіанська революція
Історичний портрет. Джон Мейнард Кейнс. Кейнсіанська теоретична система. Великий англійський економіст Дж. М. Кейнс народився е Кембриджі в сім'ї професора логіки і економічної теорії...
Теоретичні питання історії економічних вчень
С. Сісмонді як критик капіталізму. Інституціоналізм...
Економічні вчення. Зміни, пов’язані з науково - технічними відкриттями
Розвиток кооперативного руху в Україні та його теоретичні основи. Структурні зміни в промисловості, пов’язані з науково-технічними відкриттями...
Світова економіка в ХХІ столітті
Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків.Загальна характеристика економічного становища США.Закономірним є те, що західноєвропейські країни підтримують активні...
Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки
Структурні зміни в економіці воюючих країн в роки Другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни. План Маршалла...
Тестування продукції корпорації "Олімп-консалт"
Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів. Історія компанії "Олімп" на ринку лікеро-горілчаних виробів...
Історія економіки та її вчень
Сучасні теорії “трансформації капіталізма”. Принцип “невидимої руки” в економіці. Концепції державного регулювання економіки завжди визначаються методологією напрямку і...
Господарство світу і України в роки другої світової війни
Економіка країн світу в роки другої світової війни. Господарство України в роки другої світової війни...
Внесок А.Маршалла у світову економічну науку та вплив його праць на формування сучасної економічної теорії
Економічні погляди А.Маршалла. Вплив його праць на сучасну економічну теорію. Теорія ринку А.Маршалла та її значення. Значення А.Маршалла у сучасній економічні теорії...
Історія економіки Стародавньої Греції
Економіка Стародавньої Греції. Загальна характеристика економічної політики Маргарет Тетчер....
Економічне відродження Німеччини у післявоєнний період. Економічне лідерство в Європі
Грошова і економічна реформи у Німеччині після Другої світової війни. Розвиток у 70—90-х роках. Економічне лідерство в Європі...
Економічні вчення. Причини виникнення козацтва
Соціально-економічні причини виникнення козацтва. Виникнення козацтва, його головні причини. Природні й соціально-економічні умови запорозького господарювання. Економічна теорія...
Теоретичні питання історії економічних вчень
Математична школа в економічній теорії та її особливості. Економічні погляди революційних народників у 70-ті роки ХІХ ст. Значення математичної концепції в економічній науці...
Післявоєнний промисловий підйом в Японії
Капіталістична індустріалізація Японії. Японське економічне диво. Перетворення Японії на одну з провідних країн світу...
Господарство світу в 20-х рр. ХХ ст.
Економічні наслідки першої світової війни. Версальська система. План Дауеса та його наслідки...
Економічні ідеї в Росії і в Україні у ХVII – XVIII ст.
"Економічна система" Михайла Балудянського.Семен Десницький — однодумець Адама Сміта.Класичний напрям в українській економічній думці.Економічні погляди Посошкова...
Економічна політика Богдана Хмельницкого
Економічна думка в роки Визвольної війни 1648—1654 рр. Аспекти економічної політики Б.Хмельницького. Економічна політика Б. Хмельницького та уряду Української держави визначалася...
Логістичні системи та логістичне планування
Види логістичних систем. Логістичні системи в заготівлях. Логістична система – це організаційно - господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками...
Єлизаветинська Англія: торгова та колоніальна експансія
Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети І. Загострення англо-іспанських протиріч. Загибель Непереможної Армади. Пошуки Північно-західного шляху в Індію і...
Господарство світу в роки другой світової війни
Економічні причини війни. Структурні зміни в економіці воюючих країн...
Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея
Основні праці та основні думки. Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея. "Трактат з політичної економії". «Закон Сея»...