Економічна історія
Міжнародна економічна історія
Теорія конкурентних переваг М. Портера. Міжнародні тендери (торги). Міжнародні фінансові інститути. Європейський союз (ЄС). Фінансово-промислові групи(ФГП)...
Світова економічна криза 1929-1933 років та шляхи виходу з неї
Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи. Що стосується зовнішньої сторони депресії, то вона виявилася у...
Економічні наслідки Першої світової війни для провідних країн світу
Версальський договір. Економічні наслідки першої світової війни. План Дауеса. Перша світова війна (1914—1918 pp.) дуже дорого обійшлася людству: 10 млн вбитих, 20 мли покалічених людей,...
Економісти-лауреати Нобелівської премії
Належність нобеліантів з економіки до провідних напрямів та шкіл СЕТ Заходу. Значення монетарної концепції М.Фрідмена в стабілізації зайнятості населення.Метод прогнозного економічного...
Економічна концепція та обґрунтування
Економічна концепція П.Прудона. Ленінське обґрунтування НЕПу...
Економічні наслідки Першої світової війни для провідних країн
Сутність Версальського договору та складові системи. Економічні наслідки першої світової війни для країн світу. План Дауеса та його ефективність...
Історія економічних концепцій
Економічна концепція П.Прудона. Особливості прудонізму як дрібно буржуазної ідеології. Ідея робочих грошей і проект реформування обміну...
Світова економічна криза 1929-1933 років. Шляхи виходу з неї
Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. “Новий курс” Ф. Рузвельта. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи...
Розвиток капіталістичної промисловості в пореформений період
Утворення нових промислових районів. Індустріалізація та розвиток нових галузей промисловості. Промисловий переворот – це світовий процес. Для нього були характерними як загальні...
Работоргівля як прообраз міграції робочої сили
Особливості східного рабства. Історико-правові аспекти проблеми рабства та работоргівлі...
Розвиток трансформаційних і інтеграційних процесів у країнах східної Європи , включно і України (2006-2007роки)
Роль України в міжнародних інтеграційних процесах. Особливості інтеграційних процесів у Східній Європі. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну...
Історія економічних вчень
Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. Розвиток винахідницької та наукової думки в Англії в ХІХ столітті...
Управлінські аспекти у вченнях меркантилістів
Зародження та розвиток меркантилізму. Основні положення теорії меркантилізму...