Медицина
Стретчинг та його вплив на організм
Особливості впливу стретчингу на організм.Поняття та сутність стретчінгу...
Перспективні напрямки розвитку медичної техніки
Організація та виконання робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування та ремонт.Загальні принципи організації роботи з медичною технікою...
Фахові вимоги до медичних працівників і до їхніх особистісних якостей
Забезпечення конфіденційності інформації у медичному закладі.Права, функціональні обов'язки та професійні вимоги до медичних працівників...
Серцево-судинні захворювання
Характеристика та допомога при серцево-судинних захворюваннях. Поширеність серцево-судиних захворювань в Україні...
Вплив бігу на здоров’я людини
Позитивні наслідки бігу та протипоказання.Техніка оздоровчого бігу.Поняття оздоровчого бігу...
Парасимпатична частина автономної нервової системи
Поняття та сутність парасимпатичної автономної частини нервової системи.Особливості будови і функції парасимпатичної нервової системи.Фізіологічне значення автономної нервової систем....
Етапи розробки проекту в медицині
Етапи планування і управління проектом.Поняття проекту і проектного циклу.Попередня стадія розробки й аналізу проекту...
Оздоровлення дітей
Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління...
У чому полягає суть дихання та які його основні показники? Як впливає робота на функції дихання працівника?
Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці.Аеробна та анаеробна продуктивність організму.Поняття дихання та методи дослідження зовнішнього дихання...
Космічне та сонячне випромінювання і його вплив на здоров´я людини
Космічне випромінювання та його вплив на організм людини.Вплив та значення сонячного випромінювання...
Масло лаванди
Якості масла лаванди та вплив на людину з психологічної та медицинської точки зору.Масло лаванди має чистий і свіжий захід, що просочує повітря приємним, стимулюючим і в той же час...
Клятва Гіппократа та присяга лікаря України
Клятва Гіппократа та лікарська етика.Особливості присяги лікаря України...
Психічні розлади при резистентній скроневій епілепсії та їх динаміка на різних етапах відновного лікування
Дисертація присвячена рішенню важливої наукової задачі – встановленню закономірностей формування психічних розладів у хворих на скроневу епілепсію, резистентну до протиепілептичних...
Вітчизняний досвід методико-соціальної роботи з СНІД - хворими та їх сім´ями
Перспективні напрями дій щодо подальшого впровадження ефективної соціальної роботи зі СНІД/ВІЛ інфікованими в Україні.Неефективність політики у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом...
Лімфа, міжклітинна рідина, ліквор
Спинномозкова рідина (ліквор).Значення крові та міжклітинної рідини.Поняття лімфи та її основні функції...
Інфекційні захворювання
Інфекційні захворювання. Збудники інфекційних захворювань. Шляхи проникнення в організм людини. Догляд за хворими, його значення. Особиста гігієна хворого...
Вітчизняний досвід методико-соціальної роботи з СНІД-хворими та їх сім´ями
Взаємодія державних і громадських організацій соціальної роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу.Комплексна допомога людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом, на базі громадських центрів...
Профілактика кандидо-асоційованого альвеоліту
Дисертація присвячена питанням профілактики та лікування кандидо-асоційованого альвеоліту, з використанням лікувально-профілактичної пов'язки, що складається з препарату...
Соціальні і психологічні причини тютюнопаління. Вплив нікотину на організм людини
Вплив нікотину на організм людини. Соціальні і психологічні причини тютюнопаління...
Історія медицини в Китаї
Вивчення організму людини та його особливості у китайській медицині. Особливості китайської медицини та тенденції її розвитку. Історія становлення медицини в Стародавньому Китаї...
Скарлатина: причина виникнення, джерело інфекції, шляхи передачі, ознаки, ускладнення, принципи надання першої медичної допомоги, профілактика
Ускладнення скарлатини та її лікування. Поняття скарлатини, причини виникнення та шляхи передачі...
Поняття про термінальні стани
Причини, ознаки та стадії розвитку термінальних станів. Поняття та сутність термінальних станів...
Лікарські засоби
Загальні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів.Основні процеси при виготовленні лікарських засобів....
Лечебный и точечный массаж с основами фитотерапии и анатомии
Неотложные мероприятия при механических и химических повреждениях глазНеотложные мероприятия при отморожениях и их клиника.Неотложные мероприятия при кровотечениях...
Етапи встановлення та розвитку фармації в Україні
Розвиток фармакології та лікознавства в ХІХ – ХХ ст. Виникнення перших аптек та розвиток фармації в XVII-XVIII ст. Зародження української фармації...
Фізіологія харчування
Фізіологічні вимоги до режиму харчування та умов прийняття їжі.Фізіологічна характеристика деяких мінеральних речовин. Рух крові та лімфи в організмі...
Масло чайного дерева
Якості масла чайного дерева та його вплив на людину з психологічної та медицинської точки зору.На початку 1920-х років австралійський хімік, доктор А.Р.Пенфолд, провів первісне дослідження...
Медицина України в середні віки
Пошесні хвороби і боротьба за ними.Опікувально-лікувальні заклади.Шпиталі. Цехова медицина.Медичні школи. Перші дипломовані лікарі...
Лечебный и точечный массаж с основами фитотерапии и анатомии
Сердечно-сосудистая система: общие данные, проекция внутренних органов на кожу и их функции, роль артериальной и венозной сети. Мочеполовая система: общие данные, проекция внутренних органов...
Слово лікаря. Ятрогенії
Визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній.Класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.Ключові...