Медицина
Удосконалення планувальної організації лікувально-профілактичних послуг
Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України. Вдосконалення організації лікувально-профілактичних послуг...
Організм людини як біологічна система
Будова та функції травної системи, її роль у збереженні здоров’я.Опорно-рухова система.Кров і система кровообігу.Клітини людського організму...
Діяльність та укріплення здоров´я в зв´язку з наркоманією
Проблема збереження та укріплення здоров`я. Здоров'я та хвороба. Заходи боротьби з наркоманією та укріпленню здоров`я людини. Поняття про валеологію...
Дослідження психічного розладу пацієнта за умовою виразкової хвороби шлунку
Зважаючи на те, що об’єктом дiяльностiiпредметом дослiдження в медицинiє людина, вирiшення бiльшостiпроблем, пов’язаних з використанням даних цiлiсного комплексу наук про людину, належить...
Догляд за хворими
Причини виникнення онкологічних захворювань. Клінічні симптоми рака шлунка в початкових стадіях захворювання. Психіка хворих, методи діагностики, реабілітація. Психіка...
Організація економіки фармації
Порядок зберігання товару на складі, контроль строків зберігання медичних товарів. Приймання товару за кількістю, якістю, вартістю. Контроль якості товару, який надходить. Особливості...
Пластична хірургія Давнього Єгипту, Месопотамії та Індії
Пластична хірургія в Стародавній Месопотамії.Розвиток пластичної хірургії в Індії. Історія пластичної хірургії у Стародавньому Єгипті...
Організація роботи аптеки лікувально – профілактичного закладу
Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.Порядок виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичними закладами....
Антропогенне перетворення систем, біоценозів - агробіоценози, урбоценози
Біогеоценоз — не проста сукупність живих організмів та інших природних тіл, а особлива, узгоджено організована форма існування організмів і навколишнього середовища, що здатна до...
Аналіз товарної політики фармацевтичних фірм
Товарна політика фірми.Нормативно-правове забезпечення фармацевтичної діяльності. Загальна характеристика фармацевтичної діяльності.Організаційно-економічна характеристика ФФ...
Експертиза ушкоджень гострими предметами
Загальні положення експертизи ушкоджень гострими предметами. Характерні ознаки ран від дії гострих предметів.Особливості ран, нанесених гострими предметами при заподіянні їх своєю і чужою...
Методика розрахунку і оцінка демографічних показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
Динаміка захворюваності та хворобливості населення.Структура захворюваності населення України; фактори риску захворювань населення. Загальна характеристика тенденцій...
Види медико-санітарної допомоги в Україні та організація їх надання
Державна політика організації надання медичної допомоги Структура системи охорони здоров`я України. Види  медико – санітарної допомоги...
Розлад здоров’я та смерть від дії високої температури
Ушкодження від дії крайніх температур та електричного струму.Термічні опіки.Вплив високої температури на організм людини...
Розлад здоров’я та смерть від дії низької температури
Ушкодження від дії межових температур.Ушкодження і смерть від дії низької температури.Вплив низької температури на організм людини...
Управління охороною здоров’я населення в Україні
Правове становище установ охорони здоров’я населення. Система органів управління охороною здоров’я населення...
Система організації і загальна будова організму
Клітина як структурна одиниця організму. Поділ клітин.Тканини.Органи, системи органів та апарати...
Аптекарська служба
Загальні принципи організації аптекарської служби в Україні. Фармацевтичні кадри. Організація роздрібної реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптечних...