Мовознавство
Переклад офіційно - ділових текстів та документів
Перекладознавство – наука про переклад. Типи перекладу. Переклад офіційних документів у новому Європейському просторі. У перекладацькій діяльності основою для співвіднесення...
Латинский язык, его происхождение и употребление
Происхождение и периодизация латинского языка. Сфера употребления латинского литературного языка. Латинский алфавит...
Аксіологічний аспект формування мовної особистості
Вихованню національно свідомої україномовної особистості підпорядковується культурологічний аспект викладання української мови, що орієнтується на кілька сфер мовленнєвої діяльності й...
Використання ігор на уроці англійської мови
Використання ігор на уроці англійської мови. Різні класифікації видів ігор. Практичне використання творчих форм навчання іноземним мовам...
Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов
Вправи для формування загальних навичок аудіювання.Методичні розробки уроків та позакласних заходів для середнього шкільного віку.Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване...
Види переносного вживання слова
Переносне вживання слова. Багатозначні слова. Стилістичне використання багатозначності слова. Застосування  переносного вживання слова в журналістських  текстах...
Мова розважальних телепередач
Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація. Мова  розважальних ТV - передач. Мовні уподобання телеаудиторії...
Мотиви читання. Фактори впливу на формування читацького інтересу
Мотиви читання молоді – різноманітні. Передусім, вони пов’язані з процесами соціалізації: становленням світогляду, потребами освіти та самоосвіти, професійного удосконалення...
Граматична категорія стану в українських дієсловах
Граматична категорія стану в українських дієсловах, на матеріалі роману П.Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Категорія дієслівного стану в сучасному розумінні...
Інформаційні технології в перекладацькій діяльності
Особливості розвитку машинного перекладу текстів.Формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій.Інформаційний підхід до формування...
Технічні засоби навчання в англійській мові
Використання тематичних і між тематичних діафільмів для розвитку навичок аудіювання і говоріння. Вплив учбового ТБ на мотивацію вивчення англійської мови...
Особливості перекладу технічних та наукових текстів
Використання словників і довідників. Техніка роботи зі словником при перекладі наукових та технічних текстів. Загальні закономірності співвідношення та відповідності граматичних форм і...
Ситуативно - тематична організація матеріалу усного мовлення як засіб стимулювання вивчення іноземної мови
Ситуативний підхід у навчанні говорінню. Ситуативний підхід у навчанні. Ситуативний підхід при вивченні інтонації. Види вправ. Ситуативний підхід і використання відео у навчанні...
Творення семантичних варіантів суфіксів
Творення семантичних варіантів суфікса – иц(я)  внаслідок демодифікації. Творення семантичних варіантів унаслідок втрати первинної дериваційної функції суфіксів або її...
Словники на уроці української мови
Словник у роботі вчиеля. У сучасній системі словників розрізняють енциклопедичні, які пояснюють не слова, а означувані ними поняття, та лінгвістичні словники, які досліджують саме слово...
Стили русского языка
Функциональные стили русского языка. Книжный стиль и роль латинизмов в нем. Классификация латинизмов, крылатых выражений в тематические группы...
Види переносного вживання слова та їх застосування в журналістських творах
 Переносне вживання слова та загальна характеристика тропіки. Класифікація фігур і тропів та їх застосування. Гіпербола. Мейози. Літота...
Мова – душа і гордість нації
Культура і мова як духовні вартості. Мова –душа і гордість нації...
Роль фонетичних, стилістичних засобів у створенні образності поетичного тексту
Стилістичний аналіз поетичного твору. Фонетичні засоби у створенні образності поетичного тексту. Стилістичні засоби у створенні образності поетичного тексту...
Повтори у тексті та його види
Теоретичні засади вивчення повторів у поетичному тексті. Види повторів. Уставні речення. Повторення на фонологічному рівні...
Різноманітність українаської мови
Правопис складних іменників. Багатство і бідність нашого словника. Подяка. Відповідь на подяку...
Типологія підрядних речень у сучасній англійській мові: функціональний аспект
Теоретичні засади вивчення складнопідрядних речень у сучасній англійській мові. Функціональні та структурні  особливості складнопідрядних речень...
Писемне мовлення
Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, наукової й культурної діяльності. Вона розрахована на спілкування з необмеженою кількістю осіб...