ЗЕД, зовнішня політика
Основи ЗЕД
Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. Форми реалізації науково-технічних звьязків на світовому ринку. Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України...
Німецько-українські відносини з початку їх встановлення і до нинішнього часу
Розбудова співробітництва України та Німеччини та сучасний розвиток українсько-німецьких відносин. Історичні стосунки між державами та відновлення матеріальних цінностей...
Протокольна служба в практиці реалізації зовнішніх відносин держави
Структура та функції протокольних підрозділів органів державної влади в Україні.Особливості та основні завдання протокольної служби в практиці реалізації зовнішніх відносин...
Зовнішньоекономічна діяльність
Основні інструменти державної політики щодо стимулювання експорту.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх функції.Митна вартість: сутність поняття, методи...
Основи ЗЕД
Сутність категорії “зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями.Пошук конкретних покупців товарів і послуг.Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД...
Включення України у торгово-економічні процеси, фінансово-інвестиційні, виробничо-технологічні глобальні процеси
Тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин та зовнішнього сектору України.Поглиблення інтеграції України у торгово-економічні процеси, фінансово-інвестиційні,...
Цілі, рівні, види регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Стратегія менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Взаємозв’язок стратегії та планування менеджменту ЗЕД. Типи міжнародних господарських контрактів. Види зовнішньоторговельних...
Основи ЗЕД
Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку.Форми реалізації науково-технічних зв'язків на світовому ринку.Єдиний митний тариф України: сутність і зміст...
Україна та МПП
Формування північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).Міжнародні фінансової центри, передумови їх функціонування.Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установлені...
Участь України у світовій торгівлі
Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні...
Теорія зовнішньоекономічної діяльності
Основні види ЗЕД. Показники ефективності діяльності фірми. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця...
Сучасні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків.Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України...
Теорія зовнішньоекономічної діяльності
Організація і діяльність міжнародних товарних бірж (однієї з бірж або бірж однієї країни по вибору). Особливості міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями в сучасних умовах...
Мито та митні збори як засіб регулювання ЗЕД
Україна, як молода суверенна держава, тільки набуває досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами...
Товарна структура зовнішньої торгівлі в Україні
Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим...
Єдиний митний тариф України
Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції. Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу України...
Зовнішньоекономічна політика
Ключові акценти і орієнтири зовнішньоекономічної політики. Процес формування і здійснення зовнішньоекономічної політики у контексті міжнародних відносин. Витоки й перспективи...
Українсько-словацькі відносини в період з 1991-2006 роках
Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правової бази. Українсько-словацькі політичні відносини. Сучасні...
Основні види зовнішньоекономічної діяльності
Основні види ЗЕД. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця. Стан валютного регулювання та контролю над цим...
Специфіка визначення економічної ефективності товарообмінних операцій
Економічна ситуація, що склалася в Україні, обумовлюється цілою низкою негативних чинників — це передусім неконвертованість гривні, дефіцит валютних коштів, загальна розбалансованість...
Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі
Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація. Кількісні інструменти нетарифних обмежень. Введення квот, їх класифікація. Ліцензування як метод...
Українсько-словацькі відносини в період з 1991-2006 років
Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. Українсько-словацькі економічні та політичні відносини 1991-2006 рр.  Сучасні відносин між Україною та Словаччиною в...
Зовнішньоекономічні операції
Зовнішньоекономічні операції – характеристика основних видів. Види та форми спілкування з іноземним партнером. Документація у зовнішньоторговельній діяльності...
Правовий захист суб’єктів ЗЕД
Порядок розгляду спорів.Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД. Порядок вибору компетентного суду...
Політика стимулювання експорту. Світова та українська практика
Поняття експорту, роль експорту для країни експортера(переваги, недоліки). Поняття стимулювання експорту. Розкрити шляхи стимулювання експорту. Які програми здійснює Україна для...
Система регулювання митної діяльності в зарубіжних країнах
Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій.Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної...
Форми та напрями ЗЕД
Напрями та форми зовнішньоекономічної діяльності. Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності...
Правовий захист суб’єктів ЗЕД
Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД.Порядок вибору компетентного суду.Порядок розгляду спорів...
Вплив зовнішньоекономічної торгівлі на ВВП
Механізм зовнішньоекономічної політики. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку. Незважаючи на загальне визнання цих аргументів на різних етапах розвитку, держава інколи...
Податкова система як регулятор зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Вдосконалення ЗЕД діяльності підприємства під впливом податкової системи та вдосконалення системи оподаткування в Україні.Підходи до значення впливу податкової системи на...