ЗЕД, зовнішня політика
Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Казахстаном
Становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин.  Показники економічного співробітництва України з Казахстаном. Торговельно-економічне співробітництво...
Зовнішньоекономічна діяльність та її розвиток
Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.Види зовнішньоторговельних операцій за видами товарів та послуг, методами.Чинники, етапи вибору іноземних фірм –...
Методи та основні види зовнішньоторговельних операцій, ефективність їх використання в зовнішньоторговельних зв’язках України
Міжнародна торгівля як один з головних різновидів зовнішньоекономічних операцій. Систематизація методів міжнародної торгівлі. Систематизація форм міжнародної торгівлі та...
Основи зовнішньоекономічних зв’язків
Зовнішньоекономічна політика держави, економічні і неекономічні методи регулювання.Ринкові відносини. Ринок як показник економічного розвитку держави. Поділ ринку за видами. Міжнародний...
Зовнішня торгівля: показники, категорії, критерії
Сутність категорії “зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями. Критерії вибору транспорту. Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД ...
Органи недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Торгово-промислові палати у регулюванні ЗЕД. Союзи підприємців як чинник розвитку ЗЕД. Рада експортерів України. Розвитку й регулюванню ЗЕД сприяють різноманітні недержавні і...
Україна та Білорусь
У відносинах України з Білоруссю невирішеним залишається питання про остаточне юридичне закріплення державного українсько-білоруського кордону. Поглиблюється співробітництво між...
Цілі й органи державного управління й регулювання ЗЕД
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності...
Режими та механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Поняття офшорної зони, її організаційні форми та...
Митно-тарифне регулювання
Суб'єкти митної політики й митного регулювання в Україні. Митно-тарифні інструменти регулювання...
Дипломатія та зовнішня політика. Роль і місце дипломатії у проведенні зовнішньої політики держави
Місце дипломатії у проведенні зовнішньої політики держави. Поняття дипломатії, дипломатичної служби та їх роль у зовнішніх відносинах...
Методи та засоби державного регулювання ЗЕД
Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та...
Основи ЗЕД
Лізинг як форма міжнародного співробітництва.Особливості здійснення компенсаційних угод...
Відносини Росії і США на сучасному етапі
США й Росія: міжгосподарські позиції й перспективи економічних відносин. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії. Характеристика російсько-американських...
К/р основи ЗЕД
Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні...
Основи ЗЕД
Спеціальні види контролю на митному кордоні України.Основні характеристики нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.Способи встановлення контактів між контрагентами в процесі...
Аналіз ЗЕД
Потреба в міжнародному маркетингу ЗЕД і особливості його проведення. Сутність основних понять і процесів, що впливають на науково-технічний прогрес і науково-технічний потенціал...
Регулювання ЗЕД України
Недержавне регулювання ЗЕД України. Спільне підприємство в Україні : сутність, передумови, стан і перспективи розвитку. Економічні й адміністративні методи валютного регулювання...
Основні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями
Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Характеристика проблеми відносин...
Європейська інтеграція
Участь України в діяльності Ради Європи. Європейський парламент: засади та функції...
Походження товарів
Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону...
Зовнішньоекономічна діяльність з іншими фірмами
Транспортно-експедиційні послуги підприємства – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Критерії та принципи фірм-партнерів на зовнішньому ринку, організація робота із...
Методи та засоби державного регулювання ЗЕД
Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та...
Інтеграційні об´єднання в Латинській Америці
Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці наприкінці ХХ ст. Економічна інтеграція в Латинській Америці. Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами...
Бізнес у сфері зовнішньоекономічних зв`язків
Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України. Дипломатичне визнання молодої Української...
Основи зовнішньоекономічної діяльності
Недержавне регулювання ЗЕД. Сутність, критерії, класифікація та види фірм. Можливі знижки та надбавки в зовнішній торгівлі. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови,...
Основи та механізми регулювання ЗЕД в Україні
Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Основні поняття про валюту та валютні цінності...
Основи зовнішньоекономічних звязків
Економічні закони розвитку світового господарства та їх специфіка. Світовий ринок: його суть, складові, якісні ознаки. Міжнародні аукціони та торги: їх суть, значення, види, особливості...
Організаційно - правові аспекти протидії правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Перехід України до багатоукладної ринкової економіки обумовив бурхливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) як складової господарської діяльності...
Сучасні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України
Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків...