ЗЕД, зовнішня політика
Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції...
Структура зовнішньоекономічної діяльності
Суб’єкти і об’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу. Сумісні підприємства і основні напрямки їх розвитку. Види...
Механізм регулювання ЗЕД
Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Основні етапи становлення валютного регулювання в Україні після здобуття незалежності...
Політичний аспект сучасних українсько-польських міждержавних відносин
Теоретико-методологічні засади українсько-польських взаємин.Проблеми та перспективи українсько-польських відносин на сучасному етапі.Перспективи стратегічного співробітництва України...
Основи ЗЕД та її роль у економіці
ЗЕД у системі категорій міжнародної економіки. Організаційна структура ЗЕД в Україні. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД. Організація роботи...
Основи зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання ЗЕД України. Сутність категорії "іноземні інвестиції їх види, форми та можливості захисту в Україні". Сутність і чинний механізм валютного регулювання,...
Ризики зовнішньоекономічної діяльності
Зміст та джерела ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Види ризиків ЗЕД. Управління ризиків ЗЕД...
Зовнішня торгівля України на сучасному етапі
Напрямки зовнішньоторговельної політики України. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій...
ЗЕД та її механізми
Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний туризм, чинники розвитку та види...
Ідейне та історичне коріння неоглобалізму США
Значення та роль США міжнародній економічній інтеграції.Фундаментальні засади зовнішньополітичних орієнтирів США...
Теоретичні питання зовнішньоекономічної політики
Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні. Сутність кон’юнктури світового рахунку та її вплив на розвиток ЗЕД. Механізм формування інтернаціональної вартості товару...
Зовнішньоторговельна політика
Зовнішньоекономічна політика підприємств України: її склад, структура та особливості.Особливості зовнішньоторговельної політики держави, її основні інструменти.Зовнішньоторговельна...
Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічні операції в туризмі. Міжнародні ліцензійні угоди. У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з історією,...
Вплив зовнішньоекономічної торгівлі на ВВП
Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку...