Банківська і біржова справа
Банківська справа
Дайте повну характеристику розрахунковому чеку. Який порядок його використання? Перелічити та дати характеристику основних функцій сучасної кредитної системи. Які фактори впливають на...
Банківські операції - склад та структура
Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів. Характеристика міжнародної торгівельної операції акредитивів. Характеристика кредитів під заставу векселів...
Форми, види та функції кредиту
Міжнародний кредит. Споживчий кредит. Комерційний кредит. Роль кредиту в умовах ринкової економіки...
Діяльність транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку
Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні. Діяльність транснаціональних банків. Сутність процесу транснаціоналізації банків...
Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція
Суть і особливості побудови кривих байдужості. Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. Суть і особливості побудови кривих байдужості.Організаційні форми і функції підприємства...
Платіжні системи
Засоби керування роботою банку у СЕП. Банківські автоматизовані клірингові послуги BACS і чековий кліринг у розрахункових палатах США...
Підприємництво в Україні
Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Визначте суть безробіття як соціально-економічного...
Банківська система України: її структура та розвиток
Види і функції комерційних банків та Національного банку України.  Функції Національного банку України. Структура банківської системи України. Розвиток банківської системи...
Види облігацій. Недоліки та переваги. Залучення коштів за рахунок "емісії облігацій"
Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки. Визначення і види облігацій...
Естетика та її поняття
Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання...
Товарні біржі
Формування товарних ринків як умова діяльності товарних бірж. Типи бірж та їх характеристика. Б іржові товари, операції і види контрактів на товарній біржі...
Розвиток ринку цінних паперів
Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні...
Принципи побудови іміджу банківської установи на прикладі Приват Банку
Імідж як явище та його основні складові. Стратегія та тактика побудови іміджу організації. Поняття корпоративного іміджу та його основні складові...
Банківська система ринкового господарства
Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу. Суть банківської системи. Стан банківської системи...
Етапи розвитку банківської системи в Україні
Становлення світової банківської системи та передумови її створення в Україні. Етапи розвитку сучасної банківської системи України та роль Асоціації українських банків в її...
Банки та їх функції
Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.Походження та розвиток комерційних банків.Функції комерційних банків.Операції комерційних банків...
Банківська система України
Певні труднощі із формуванням науково обґрунтованої концепції функціонування і розвитку банківської системи в умовах перехідного періоду значеною мірою зумовлені відсутністю у наукових...
Ліквідація банків: причини, умови та наслідки
Процедура ліквідації банків та їх наслідки.Причини та умови ліквідації банків.Становлення ринкових відносин у державі характеризується не тільки створенням і розвитком підприємницьких...
Облік та аналіз власного капіталу банку
Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банкута облікова інформація.Облік власного капіталу банку.Аналіз достатності капіталу за системою "CAMEL"...
Ринок цінних паперів, його формування в сучасних умовах
Напрями вдосконалення фондового ринку в Україні. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Сучасний стан, тенденції та...
Торгівля цінними паперами
Інститути спільного фінансування. Компанія з управління активами та  її функції. Реєстратор власників іменних цінних паперів та його функції...
Банківські ресурси
Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб. Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Рефінансування Національним банком України комерційних...
Аналіз банківської діяльності (шпаргалка)
Основні види ризиків як предмету аналізу банківської діяльності. Методика визначення розміру регулятивного капіталу банку. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку...
Валютний ринок України
Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Міжнародний валютний ринок й основні світові валюти.Теоретико-методологічна аспекти...
Функції та роль банків
Призначення та класифікація комерційних банків. Сутність та функції банків в Україні...
Цінні папери
Оплата і протест векселів. Державне регулювання ринку  цінних паперів в Україні. Фондові біржі та їх завдання...
Ринок цінних паперів та особливості його функціонування в Україні
Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів. Характеристика...
Західноєвропейська культура кінця ХVIII-початок ХХ ст
Основні художні течії кінця ХVІІІ- початку ХХ ст. Загальні риси розвитку культури ХІХ столітті...
Функції та роль національного банку України
Оцінки ефективності валютно-курсової політики НБУ.Визначення та формування грошово-кредитної політики.Реалізація НБУ грошово-кредитної політики.НБУ провідник грошово-кредитної політики...
Деньги и баланс
Простая форма бухгалтерского учета. Денежные средства и их отображение в балансе...