Банківська і біржова справа
Бюджетна система України
 Поняття бюджетної системи. Види бюджетів, їх характеристика. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України...
Роль маркетингової стратегії в процесі ціноутворення
Стратегічна маркетингова програма фірми. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці. В економіці України з проблем ціноутворення ще не знайдені оптимальні...
Кредиты и карточки
Карточки обслуживающие кредитные операции, основные функции.Оценка эффективности операции с кредитами и карточками.Сущность кредитных карточек их виды.Пути развития операций с кредитными...
Депозитні операції
Економічна характеристика комерційних банків. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика...
Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС
Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця.Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки....
Факторинг як форма міжнародного кредиту
Сутність та поняття факторингу.Види факторингу.Функції факторингу.Огляд економічної літератури свідчить про необхідність приділити більшу увагу факторингу як найефективнішій формі...
Банківська система України: її структура та розвиток
Розвиток банківської системи України. Види і функції комерційних банків та Національного банку України...
Ринок цінних паперів, його формування в сучасних умовах
Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Принципи становлення та розвитку фондового ринку...
Аналіз рентабельності банка
Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу. Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку. Шляхи покращення рентабельності...
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання
Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави.Динаміка економічних показників в період розвитку ринкових відношень.Принципи формування стабілізаційної політики...
Банківський переказ
Банківський міжнародний переказ. Використання банківських переказів. Сутність банківського переказу...
Вексель та його поняття
Наслідки повної або часткової відмови в акцепті. Реквізити векселя...
Договір банківського рахунку
Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки...
Банківська система: структура, принципи побудови, функції
Структура банківської системи України. Становлення банківської системи України...
Банківське право
Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.  Правове регулювання валютних операцій....
Споживче кредитування
Сутність споживчого кредиту та його види. Товарний споживчий кредит. Грошовий споживчий кредит. Нові види грошових споживчих позик. Специфіка банківської роботи зі споживчим...
Контроль банківських установ
Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого фінансового контролю, не заміняє і не підмінює державний фінансовий контроль за господарськоюі фінансовою діяльністю економічних...
Валютні позиції банків при валютних операціях
Сутність валютних операцій. Аналіз динаміки та структури валютних операцій...
Ринок цінних паперів та особливості його функціонування в Україні
Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку...
Гнучкі форми зайнятості та організації робочого часу
Особливості гнучких режимів праці. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості...
Трудовий процес і його складові
Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх цільового призначення. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці. Склад виробничого...
Ризики в біржовій діяльності та шляхи їх зменшення
Ризик – менеджмент, як засіб підвищення ефективності біржової та брокерської діяльності.Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків.Теоретико-методичні аспекти...
Боргова криза та методи її подолання
Поняття та основні причини боргової кризи. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду...
Особливості біржової торгівлі та характеристика біржових операцій
Мета і особливості здійснення біржових операцій.Товарна біржа і характеристика біржових угод.Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці.Поняття й форми біржової торгівлі. Правила...
Основи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку
Етапи проведення аналізу діяльності комерційного банку.Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності.Значення, методологічні принципи та види аналізу діяльності комерційного...
Валютне регулювання в Україні
Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні...
Організаційно-економічний механізм функціювання ринку ціних паперів в Україні
Становлення ринку цінних паперів в Україні. Механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні...
Ринок цінних паперів та особливості його функціонування в Україні
Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку...
Управління активами і пасивами комерційного банку
Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку.Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи.Основні напрями удосконалення системи...
Фондові біржі. Біржова діяльність
Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток. Особливості діяльності міжнародних бірж...