Бухгалтерський облік
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості. Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств. Структурно-логічна модель...
Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. Сьогодні бухгалтерський облік розділяють на: фінансовий, управлінський...
Бухгалтерський облік
Первинні бухгалтерські документи, облікові реєстри. Джерела доходів бюджету фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та напрямки...
Інструменти управлінського обліку
Система управлінського обліку на підприємстві. Форми управлінського обліку. Сутність та основні завдання управлінського обліку...
Суть та функції контролінгу
Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Характеристика основних методів управлінського обліку: облік за нормативною та фактичною...