Документознавство, діловодство
Еволюція діловодства
Діловодство в Україні. Радянське діловодство. Виконавче діловодство. Колегіальне діловодство. Приказне діловодство...
Призначення документів
Розподіл документів на групи за функціональним призначенням.Анкета, анотація (розповісти про анкету, анотацію).Скласти пояснювальну записку...
Організація сучасного діловодства
Призначення та особливості структури текстів протоколів. Основні правила групування документів у справи. Протокол — це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має...
Документаційне забезпечення управління
Нормативно-правова база діловодства в України. Радянське діловодство. Колезьке діловодство. Наказове діловодство. Діловодство в Запорозькій Січі...
Основи ділового протоколу
Психологічні типи і ділове спілкування. Особливості жіночого ділового іміджу. Особливості інтер'єру при проведенні ділової бесіди...
Аудит и Аудиторская Палата
Аудиторская Палата Украины. Сертификация аудиторов...
Розвиток класифікації документів
Історії розвитку класифікації документів. Поняття й принципи класифікації документів...
Діловий документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку
Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства. Шляхи розвитку та вдосконалення документознавства та діловодства. Розвиток ділового документознавства в Радянській...
Ділові наради. Документаційне забезпечення ділових нарад
Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. Вдосконалення документаційного забезпечення при проведенні ділових нарад та переговорів...
Діловодство
Правила внутрішнього трудового розпорядку.Положення про структурний підрозділ.Протокол.Автобіографія...
Документознавство і діловодство
Стандартні реквізити службових документів. Скласти протокол службової наради. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається формуляром...
Теоретичні питання діловодства
Виникнення діловодства. Історія діловодство в Україні. Культура праці діловодного персоналу....
Документи та документознавство
 Документ (розкрити такі поняття - джерелознавча база - підручники, посібники, видатні особи). Характеристика професійних та людських якостей документознавця...
Історія розвитку бібліографії та бібліографознавства на Україні
Визначення бібліографії. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. Термін „бібліографія” та історичний розвиток його значень до початку ХХ століття....
Зразки документів
Розписка. Лист-прохання.Доручення...
Процеси моделювання, комплектування архівних фондів
Основи комплектування архіву. Робота державного архіву з джерелами комплектування...
Документознавство і діловодство
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІVзі змінами та доповненнями відповідальність за збереження первинних...
Документація та архіви
Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України. Оптимальні умови зберігання документів. Характеристика роботи...
Організація оцінки бізнесу в Україні
Сутність оцінки бізнесу в Україні. Основні методи оцінки бізнесу. Фактори, що враховуються при визначенні вартості бізнесу...
Ділове спілкування як науково-практична проблема управління
Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Ділове спілкування і проблеми управління. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі...
Основи ділового протоколу
Особливості чоловічого ділового іміджу. Культура мови в діловому спілкуванні. Підбір делегації для проведення переговорів...
Державне регулювання ринку цінних паперів
Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання.Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів.Особливості механізмів...
Термінологія документознавства: проблеми та перспективи розвитку
Терміносистема документознавства: нормативна база.  Перспективи розвитку термінології документознавства...
Оперативне зберігання справ
Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. Експертиза наукової і практичної цінності документів. Складання описів справ структурних підрозділів...
Єдині вимоги до формування і оформлення справ: нормативна база
Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. "Перелік типових документів" як основний нормативний документ для визначення термінів зберігання...
Довідка. Довідка про заробітну плату
Форма і порядок заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії.Поняття та особливості оформлення довідок...
Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні
Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні...
Порядки складання наказів
Порядок складання номенклатури справ установи. Скласти наказ з основної діяльності...
Архів, бібліотека, музей як термінальні інформаційні системи
Поняття та характеристика архіву як інформаційного ресурсу. Значення музеїв як інформаційних ресурсів. Бібліотеки – інформаційний ресурс сучасного суспільства...
Класифікація службових листів. Ініціативні листи і листи відповіді
Поради при написанні службових листів.Види службових листів.Службове листування. Техніка складання та редагування службових листів.Службові листи належать до основних засобів обміну...