Документознавство, діловодство
Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення
Терміни та визначення. ДСТУ 2392-94. Базисні поняття стандартизації. Визначення інформації та документації за ДСТУ 2392-94...
Функціональні обов’язки працівників служб діловодства
Керування службою діловодства. Основні вимоги та обов’язки керівника служби діловодства. Раціональна організація праці персоналу служби діловодства.Види служб діловодства, їх...
Документальне забезпечення діяльності установ
Закон як основний документ юридичного регулювання. Основні організаційні документі та їх загальна характеристика. Особова справа як кадровий документ, її структура...
Опис документів
Загальна методика створення бібліографічних описів електронних документів.Спеціальна методика складання бібліографічних описів електронних документів.Бібліографічний опис електронного...