Екологія
Забруднення питної води. Стадії, види джерела
Проблема поліпшення якості питної води.Основні види забруднення питної води.Джерела забруднення питної води...
Рух енергії в екосистемах, закон збереження енергії і її якості
Екосистема - основне поняття екології Екологія розглядає взаємодію живих організмів і неживої природи...
Пестициди, гербіциди, отрутохімікати як екологічний фактор
Екологічні фактори. Пестициди. Гербіциди. Захист рослин....
Екологія та екологічні проблеми
Наслідки забруднення атмосфери землі.Основи екологічного законодавства. Глобальне потепління...
Екологічні проблеми
Середовище життєдіяльності людини. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України....
Концепції сучасного природокористування. Екологічні ліцензії
Сутність екологічного ліцензування. Екологічне ліцензування окремих сфер. Державна система ліцензування. Порядок надання ліцензій...
Поняття, завдання та об’єкти екології
Методи дослідження екології.Предмет вивчення екології.Завдання екології...
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Положенням визначаються завдання, функції, права Мінекобезпеки України, компетенція державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі спеціально...
Органи спеціального державного управління в галузі екології
Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології.Органи спеціального поресурсового управління.Органи спеціалізованого функціонального управління.Органи спеціалізованого...
Природне середовище та надзвичайні ситуації
Загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного походження. Теплове забруднення та його негативний вплив на стан біосфери. Фактори природного середовища, що мають вплив на стан...
Які чинники лежать в основі концепції взаємодії економіки та екології
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Засади взаємодії економічних та екологічних чинників у формуванні державної політики сталого розвитку. Економічні аспекти...
Проблеми державної підтримки впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції
Шляхи та способи розв'язання проблеми впровадження сертифікованих систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. Концепція Державної програми підтримки...
Правовий режим використання і охорони надр
Особливості правового режиму надр. Гірничі правовідносини, поняття, види, підстави виникнення, зміни і припинення. Суб’єкти і об’єкти, право власності на надра і право користування ними...
Управління та контроль за природокористуванням та охороною навколишнього середовища
Структура державного апарату управління за природокористуванням та охороною навколишнього середовища. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та...
Теоретичні питання екології
Структура екологічного права. Основні джерела екологічного права. Правове забезпечення екологічної безпеки...
Екологічний менеджмент
Управління та контроль за природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища.Форми плати за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне користування...
Екологізація економіки
Охарактеризувати фактори активної та пасивної поведінки споживачів. Назвіть основні види мотиваційних інструментів екологізації економіки. Витратний та результативний підходи щодо...
Біологічні фактори небезпек
Загальна характеристика біологічних об’єктів. Отруйні рослини. Отруйні тварини. Біологічна зброя...
Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів
Особливості використання земельних ресурсів. Еколого-економічна оцінка використання земельних ресурсів Карпатського регіону...
Екологічні наслідки хімізації сільськогосподарського виробництва
Загальні поняття про сутність хімізації сільського господарства та її небезпеку. Основи хімізації сільськогосподарського виробництва...
Мораль і екологія
Моральні принципи екології.Екологічна етика як наука, поняття моралі в екології...
Екологічна експертиза
 Загальна характеристика екологічної експертизи, її основні завдання. Види екологічної експертизи...
Екологічний стан басейнів річок України, проблеми і шляхи їх подолання на прикладі річки Південний Буг
Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг. Джерела і види забруднення водних ресурсів. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів. Екологічний стан...
Охорона екології
Основні забруднювачі навколишнього середовища. Охорона фауни. Проблеми техногенних катастроф...
Атмосфера
Наслідки забруднення атмосфери Землі.Походження атмосфери Землі.Поняття атмосфери та її будова....
Атмосфера
Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень.Основні складові атмосфери.Склад і будова атмосфери...
Проблеми впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції відповідно до міжнародних стандартів
Міжнародні стандарти екологічної сертифікації продукції. Впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. Проблеми та перспективи впровадження...
Екологічні проблеми гідромеліорації
Аналіз подальшого розвитку гідромеліорації.Сучасний стан й проблеми гідромеліорації земель...
Проблеми екологічної освіти
Стан екологічної освіти всіх рівнів. Специфіка екологічної освіти...
Екологія мегаполісу
Екологічні проблеми навколишнього середовища. Урбоекологія...