Економіка підприємства
Групування у економічному дослідженні
У статистиці групування використовують для вирішення різноманітних завдань. Серед них найголовніші: виявлення соціально-економічних типів явищ, вивчення структури та структурних зрушень,...
Планування рекламної діяльності підприємства
Основні види реклами, носії реклами і засоби її поширення. Психологічний аспект реклами. Розрахунок витрат на рекламну кампанію...
Державна підтримка підприємництва
Основні проблеми державної підтримки підприємства. Світова практика підтримки малого та середнього підприємництва. Шляхи вдосконалення розвитку та підтримки малого та середнього...
Фірма в умовах монополії
Антимонопольне законодавство в  світі та в Україні. Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді. Монополія та умови функціонування монопольного ринку...
Економіка підприємств: теорія та практика
Сутність колективної власності, її місце в системі економічних відносин. Форми колективної власності: орендна, кооперативна, акціонерна та інші...
Виробничі засоби та їх економічна суть
Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів...
Профорієнтаційна робота на виробництві: принципи, форми і методи організації
Завдання і функції системи професійної орієнтації. Головні об’єкти професійної орієнтації. Професійна орієнтація як система. Основні елементи професійної орієнтації...
Основи підприємницької діяльності
Види підприємств в Україні. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва. Лізинг як вид підприємницької діяльності...
Удосконалення складського господарства
Сутність, призначення та функції складського господарства. Удосконалення складського господарства на прикладі підприємств з продажу автомобільних запчастин. Види складів та їх...
Актуальні проблеми організації господарської діяльності
Особливості організації та здійснення будівельної діяльності в Україні. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи функціонування...
Шляхи підвищення доходу підприємства транспорту
Валовий дохід підприємства становить грошову виручку від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства (включаючи основні фонди) тощо,...
Прибуток та його роль у ринковій економіці
Роль і оцінка прибутку як фінансового результату дільності підприємства.Економічний і бухгалтерський прибуток, функції прибутку.Роль прибутку у ринковій економіці.Сучасні погляди і...