Економіка підприємства
Зменшення забруднення довкілля підприємствами харчової промисловості шляхом удосконалення екологічного контролю
Вдосконалення системно-екологічної модернізації харчового виробництва.Здійснення екологічного контролю на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.Теоретичні...
Ефективна діяльність підприємства(транспортна галузь). Методи прогнозування
Загальна методологія визначення ефективності та прогнозування діяльності транспортних підприємств. Основні тенденції ефективної діяльності транспортного підприємства...
Характерні ознаки бізнесу
Види бізнесу. Потреба виникнення бізнесу та його поняття. Родові ознаки бізнесу. Бізнес і діло...
Фонди підприємства: поняття,структура, їх кругообіг та обіг, показники використання
Фонди підприємства та їх кругооборот. Економічна сутність і роль основних фондів підприємства у розширеному відтворенні. Їх відмінність від оборотних фондів...
Економічна свобода та економічна демократія як основна передумова виникнення та розвитку підприємництва
Становлення та розвиток свободи підприємництва в Україні. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва...
Оценка стратегического потенциала предприятия, определение возможности реализации выбора стратегии
Основные методы оценки стратегического потенциала предприятия.Стратегический потенциал предприятия, особенности его оценки...
Ціноутворення
Методи ціноутворення з орієнтацією на конкурентів. Сутність процесу ціноутворення...
Регіональні особливості розвитку і розміщення харчової промисловості в Україні
Формування конкурентного середовища та підвищення конкурентоспроможності продукції харчової промисловості.Перспективи розвитку харчової промисловості в регіонах України.Удосконалення...
Системи технологій
Системи технологій в електроенергетиці, їх вплив на екологію. Виробничий процес, його структура та цілі...
Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
Структура і склад служби контролінгу. Організація служби контролінгу в корпорації. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства...
Організація та управління виробництвом
Суспільні форми організації виробництва.Перспективи застосування різних методів організації виробництва на підприємствах України...
Проблеми здійснення малої приватизації
Особливості та проблеми здійснення малої приватизації.Основні етапи проведення мало приватизації.Правові основи малої приватизації...
Особливості оперативно-виробничого планування в масовому, серійному типів виробництва
Особливості оперативно-виробничого планування в одиничному і дрібносерійному виробництві. Особливості оперативно-виробничого планування в серійному і багатосерійному виробництві....
Зв’язок фінансів з собівартістю, фондом заробітної плати, ціною
Функціонування фінансів та їх зв’язок з іншими поняттями. Роль фінансів у забезпеченні собівартості, фонду заробітної плати та формування ціни...
Планування діяльності підприємств
Планування витрат на пальне. Аналітичне дослідження частки ринку та продаж...
Економіка і організація діяльності об’єднаних підприємств
Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства. Економіко-правовий аспект створення альянсів...
Онтологія ризику
Особливості науки про ризик та ризикологію.Поняття онтології ризику...
Аналіз і моделювання комерційного ризику
Управління комерційними ризиками підприємницької діяльності.Визначення та аналіз комерційного ризику...
Майнова основа суб´єктів підприємства
Цінні папери та корпоративні права у підприємництві. Приватизація державних i комунальних підприємств. Використання природних pecypciв у підприємницькій діяльності...
Поняття підприємства та його види
Товариство з іноземними інвестиціями.Особливості функціонування окремих видів підприємств в Україні.Загальна характеристика підприємства та його економічно-правової...
Державне регулювання в економічному зростанні
Межі економічного зростання та його державне регулювання.Державне регулювання структурних зрушень в економіці...
Виробничі потужності, їх розрахунок і використання
Використання виробничих потужностей. Показники виробничої потужності на підприємстві, їх розрахунок...
Визначення оптимального обсягу виробництва і збуту підприємства
Регулювання діяльності підприємств. Умови виробництва досконалої конкуренції. Загальнотеоретичні основи виробництва та збуту. Суть процесу виробництва та збуту...
Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві
Шляхи подолання кризи на підприємстві.Проблеми управління в умовах кризи...
Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості
Сутність типів професійної підприємницької діяльності в сучасній Україні.Основні типи та відповідні сфери підприємницької діяльності...
Роль інформації у проведенні аналізу діяльності підприємства
Фінансова звітність— це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про...
Управління бізнесом
Успішна діяльність і довгострокова життєздатність будь-якого бізнесу залежать від безупинної послідовності рішень менеджерів...
Організація автоматизованого виробництва
Гнучкі виробничі системи й виробництва, їхні організаційно-виробничі параметри.Практика та перспективи розвитку гнучких виробничих систем. Загальна характеристика автоматичного та...
Основи підприємницької діяльності
Ліцензування і патентування в підприємницькій діяльності. Історичний розвиток поняття “підприємництво”.Форми фінансової підтримки малого і середнього підприємництва в Україні...
Инновационый потенциал предприятия
Формирование структуры инновационного потенциала предприятия и управление его развитием.Инновационный потенциал предприятия как объект экономического исследования...