Фінанси
Фінанси підприємства: поняття та сутність

Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації. Бюджетний устрій, його сутність і основи. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів

Теоретичне обґрунтування філософських проблем освіти і виховання в німецькій класичній філософії

Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ - початку XІХ ст. Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте

Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах трансформації суспільства
Фінансово-кредитний ринок виступає основною складовою ринкових відносин. Він охоплює, крім кредитної, ще депозитну, валютну складові......
Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі
В статті висвітлюється проблема нетарифного регулювання міжнародної торгівлі, розкрито зміст нетарифних заходів, звернуто увагу на існуючі проблеми та можливі шляхи їх вирішення. В статье освещается проблема нетарифного регулирования международной...
Сучасні трансформації фінансової діяльності корпорацій: західна та українська практика
У статті здійснено порівняльний аналіз характеру перетворень у сфері корпоративних фінансів на Заході та в Україні...
Затраты
Система управления затратами на предприятии.Понятие затрат предприятия и их структура.Классификация затрат на предприятии...
Сутність та особливості розвитку Євро ринку
Особливості функціонування євроринку.Євроринок та євровалюта...
Аналіз і моделювання фінансових ризиків
Управління фінансовими ризиками.Методи оцінки виникнення фінансових ризиків.Поняття і основні види фінансових ризиків...
Бюджетна система
Видатки місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України. Структура місцевих бюджетів...
Вплив структури властивості в Україні на ефективність формування національного фондового ринку
Перспективи подальшого розвитку національного фондового ринку. Аналіз ефективності формування національного фондового ринку та вплив на нього структури власності.Процес становлення та...
Організація, види і форми бюджетної звітності
Вимоги до підготовки та надання форм фінансової звітності.Характеристика звітності про виконання бюджетів та її класифікація.Види звітності...
Бюджет, його функції і роль. Склад і структура витрат державного бюджету, структура доходів бюджетів
Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Функції бюджету.Економічний зміст та призначення бюджету...
Фінансове забезпечення і фінансування охорони здоров’я
Теоретичні основи фінансового забезпечення фінансування охорони здоров’я. Джерела фінансового забезпечення і фінансування охорони здоров’я. Зарубіжний досвід фінансового...
Проектне фінансування
Кредитування проектів міжнародними фінансовими установами. Кредитні лінії. Сутність капітального бюджету проекту...
Фінансовий інструмент в оцінці майна
Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної...
Європейський валютний союз
Процес створення Європейської валютної системи (ЄВС).Основні етапи становлення європейської валютної системи.Поняття та структура європейської валютної системи...
Куди відноситься лізинг (до кредиту, до послуг, до інших операцій)?
Переваги та недоліки лізингу як виду кредиту.Поняття та особливості лізингу...
Бюджетна система
Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль.Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг...
Финансы
Центральный банк и его роль в экономике.Валютный курс и конвертируемость валют.Сущность и виды денежных реформ....
Фінанси та фінансові відносини
Місце і роль бюджету в економічній системі держави. Як формуються страхові фонди? Правові засади фінансових відносин...
Монетарна політика України
Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні.Перспективи розвитку монетарної політики України.Монетарна політика держави: поняття, види та інструменти...
Фінансування соціального захисту населення
Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту. Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення. Склад та структура видатків на соціальний захист та соціальне...
Бюджетна резолюція в Україні: призначення та зміст
Пріоритети та шляхи вдосконалення прийняття бюджетної резолюції.Практика використання бюджетної резолюції в Україні.Основні проблеми прийняття бюджетної резолюції...
Бюджетна система
Оперативно-сітьові показники лікувального закладу.Позиковий метод формування доходів бюджету. Економічний дохід держави...
Валютні ризики та формування раціональної політики щодо їх страхування
Види валютних ризиків.Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків...
Валютное регулирование ВЕД
Организация системы валютного регулирования в Украине.Теоретические основы валютного регулирования внешнеэкономической деятельности.Общие принципы валютного регулирования...
Бюджетній дефіцит
Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Причини виникнення бюджетного дефіциту. Поняття бюджетного дефіциту, його види...
Фінанси
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків. Роль оподаткування в розшаруванні за рівнем доходів населення і зниження життєвих...
Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів
Процес виникнення фінансів. Економічні передумови розвитку фінансів...
Визначення і види опціонів, доходність опціонів
Визначення ціни опціону. Премія опціону.Характеристика видів опціонів.Поняття та типи опціонів...