Гроші та кредит
Основи грошового обігу
Система грошового обігу та еволюція її типів. Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу. Закон грошового обігу. Кількість грошей необхідних для обігу...
Грошово-кредитна політика та методи її проведення
Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України.Цільова спрямованість монетарної політики.Сутність грошово-кредитної політики...
Форми кредиту
Форма кредиту синтезує зміст і організацію кредитних відносин. Основні форми кредиту: державний, комерційний, банківський, міжнародний...
Пропозиція грошей і тінізація економіки
Поняття і структура пропозиції грошей. Формування пропозиції грошей і чинники її зміни. Графічне зображення пропозиції грошей...
Суть і функції грошей
Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей. Гроші як загальний еквівалент. Функції грошей...
Грошовий ринок
Сучасний стан грошового ринку в Україні. Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів...
Грошовий обіг та його суть
Сутність і функції кредиту, теоретичні концепції кредиту. Причини інфляції. Державне регулювання інфляції. Особливості державного регулювання в Україні...
Стан ринку державних облігацій в Україні
Сучасний стан ринку державних облігацій.Загальна характеристика державних облігацій.Залежно від емітента облігації поділяються на державні та корпоративні...
Стабільність грошей
Основи забезпечення стабільності грошей. Роль кредиту для розвитку економіки...
Фондовий ринок
Сьогодні фондовий ринок України не має централізованого, уніфікованого інституту чи структури, крім регулюючих: ДКЦПФР та інших, в основному самоврегульовних організацій...
Виникнення та сутність грошей та грошових відносин
Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні. Інфляція суть, причини та закономірності розвитку. Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. Становлення...
Гроші як засіб платежу
Гроші як засіб обігу і засіб платежу. Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави у творенні кредитних грошей. Функції та закономірності руху грошей...
Грошово-кредитна політика
Сутність грошово-кредитної політики. Цільова спрямованість монетарної політики. Інструменти монетарної політики...
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Грошові реформи, їх форми та роль у стабілізації грошових систем зарубіжних країн у XX ст. Принципи функціонування мережі народних банків і банків Райффайзена в Німеччині та можливості їх...
Грошовий обіг в Україні
Грошова маса та механізм його регулювання.Грошовий мультиплікатор та його місце в грошовому обороті.Грошові агрегати.Суть та функції грошового обороту...
Гроші та їх форми
Основні форми вартості і їх характеристики. Сучасні грошові системи. Функції грошей. Гроші - це все те, що може бути використане як засіб платежу, оплата боргу, що не втрачає своєї...
Организация текущих торговых валютных операций
Регулирование текущих валютных операций в банковской системе Украины.Правовое регулирование правил ведения валютных операций...
Грошова система як атрибут економічного буття та господарювання
Грошова система як атрибут економічного буття та господарювання. Інфляція у США в період і після ІІ Світової війни...
Грошова система та її елементи
Основні структурні елементи грошової системи. Сутність та структура грошової системи...
Фінансовий вексель та особливості його використання
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем...
Гроші. Ринок грошей та цінних паперів
Становлення та розвиток ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку. Структура ринку цінних паперів та характеристика його...
Комерційний кредит
Механізм комерційного кредиту. Різновиди комерційного кредиту, його позитивні та негативні наслідки. Сутність та поняття комерційного кредиту...
Валютний обіг
Грошовий обіг, його структура. Маса грошей в обороті. Світова валютна система і її еволюція. Активні операції комерційних банків...
Створення і розвиток грошової системи України
Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи, яка забезпечувала б можливість українським владним структурам самостійно...
Рівновага на грошовому ринку
Сутність рівноваги на грошовому ринку. Саморегулювання рівноваги на грошовому ринку. Рівновагу на грошовому ринку можна зобразити у вигляді певної графічної моделі. Але при цьому слід...
Ринок цінних паперів
Інвестиційні ризики: джерела виникнення, класифікація. Управління інвестиційними ризиками. Похідні фінансових інструментів(деревативи): поняття, види...
Необхідність і суть кредиту
Необхідність, суть та функції кредиту. Теорії кредиту. Кредит є вартісною категорією і з цього погляду має багато спільного з іншими економічними категоріями...
Визначення вартості грошей у часі
Нарахування складних відсотків кілька разів протягом року. Фактори, які впливають на зміну вартості грошей. Прості і складні відсотки...
Закони грошового обігу та їх дія за різних типів грошових систем
Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки. Суть і структура грошового обороту...
Загальні ознаки ринків, що виникають („Емергінг Маркет”) і особливості їх регулювання
Особливості та тенденції розвитку регулювання ринків, що розвиваються.Роль держави на «emerging market»...