Гроші та кредит
Гроші та кредит: теорія та практика
Сутність і економічна основа грошового обігу .Моделі грошового обігу. Фінансові посередники грошового ринку. Функції і роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин в...
Форми грошей
Походження і розвиток форм грошей. Роль кредиту  в становленні  ринкової економіки України. Гроші – це одне з найвеличніших досягнень людства...
Система грошового обігу
Закони грошового обігу. Кількість грошей, необхідні для обігу. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринкової економіки...
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Інтеграційні процеси у розвитку грошових систем західноєвропейських країн: сучасний стан і наслідки. Універсальні банки Німеччини та їх роль у процесах концентрації банківського...
Грошова система та її типи
Сутність грошової системи та її елементи. Формування та розвиток грошової системи. Демонетизація золота. Характерні особливості сучасної кредитно-паперової системи...
Механізм проведення та облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетом
Облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетом.Механізм проведення операції за взаємними розрахунками.Стан взаємних розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами. Структура...
Виникнення і розвиток грошових відносин
Аналіз товарно-грошових відносин економіки України. Виникнення грошової форми вартості. Еволюція і типи грошей. Виникнення і розвиток грошових відносин...
Гроші та їх роль в ринковій системі
Виникнення та суть грошей. Функції грошей.  Економічна роль золота в сучасних умовах. Закони грошового обігу. Шляхи стабілізації грошового обігу в умовах переходу України до ринку...
Кредитна система, банки, фондові біржі
Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України.Місце фондових бірж у фінансовій системі, сучасний стан та розвиток.Формування фінансово-кредитної системи в...
Міжнародний кредит
Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Форми міжнародного кредиту...
Закони грошового обігу та їх дія за різних типів грошових систем
Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки.Суть і структура грошового обороту...
Закони грошового обігу та наслідки їх порушення
Грошовий обіг і його закони. Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу. Закони грошового обігу...
Стан ринку корпоративних і державних облігацій у світі
Світовий ринок державних облігацій.Ринок корпоративних облігацій: тенденції та суперечності.Особливості ринку облігацій...
Дослідження моделі управління грошовими потоками підприємства
ТОВ „Європрод” здійснює господарську діяльність. Здійснення практично всіх видів господарських операцій підприємства генерує певний рух його активів не тільки у вигляді їх...
Міжнародні кредити та їх класифікація
Банківські кредити. Функції кредиту. Принцип міжнародного кредиту...
Сучасні грошi, їх походження сутність і функції
Походження, суть та функції грошей. Еволюція обміну і походження грошей. Сутність і функції грошей. Види грошей і типи грошових систем. Вплив грошей на розвиток економіки України. Еволюція...
Сутність, основні напрямки і методи кредитно-грошової політики
Поняття грошово-кредитної політики. Суб'єкти грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики...