Інформатика
Соціально-економічні фактори, що визначають інформаційну діяльність в Україні
Шляхи вдосконалення розвитку інформаційної діяльності. Проблеми розвитку інформаційної діяльності в пострадянському суспільстві. Теоретико-методологічні основи соціально-економічних...
Штучний інтелект
Сучасне тлумачення проблеми штучного інтелекту. Застосування штучного інтелекту в Україні та світі. Підходи і напрямки до розуміння штучного інтелекту.Історія інтелектуалізації...
Інформаційна система обліку
Функції, склад і класифікація задач автоматизованого обліку.Способи формування вихідної інформації.Редагування тексту в текстовому редакторі MS Word...
Інформаційний бізнес, поняття та сутність
Шляхи вдосконалення існуючої структури та інфраструктури інформаційного бізнесу та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні.Аналіз сучасних проблем розвитку інформаційного...
Функції інформаційного бізнесу
Специфічні функції інформаційного бізнесу.Характеристика основних функцій інформаційного бізнесу.Класифікація загальних функцій інформаційного бізнесу...
Аналіз радійного інформаційного простору регіону – Дарницький район м.Києва
Аналіз інформаційного простору Дарницького району м.Києва.Загальний стан інформаційного простору...
Довідкова інформаційна система
Проаналізувати операції процесу організації бібліотечного фонду.Дослідити зв’язок бібліотечного фонду з інших системи бібліотеки...
Економіка інформаційної діяльності
В чому різниця між інформаційними технологіями та інформаційними системами. Надати приклади чи причини невдалого електронного бізнесу.Дати пояснення, які професії зникають під впливом...
Аналіз програмного забезпечення для побудови електронних цифрових підписів
Особливості використання програмного забезпечення створення електронних цифрових підписів.Алгоритм програмного забезпечення для побудови електронних цифрових підписів.Особливості...
Основи системи технологій
Технології і виробничий процес. Мета. Завдання.Інформаційні технології. Можливості керування.Взаємозв’язок, характеристика. Оптимальні витрати на виготовлення готової продукції...
Система науково-технічної інформації, її склад
Державна політика в сфера науково-технічної інформації.Структура та склад науково-технічної інформації.Поняття та сутність науково-технічної інформації...
Аналіз та систематизація патентної інформації
Особливості аналізу та систематизації патентної інформації.Зміст та відмінні риси патентної інформації...
Роль бібліотек та інформаційних центрів в інформаційній структурі України
Доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів країни як складник системи доступу громадян до інформації: правове регулювання.Публічні бібліотеки та їх роль в забезпеченні інформаційних...
Пошук в Інтернеті літератури по стандартам клавіатури
Формування запроса до пошукових машин. Загальні правила розширеного пошуку.Клавіатура ПК, її різновиди та стандарти пошуку в Інтернеті.Пошук інформації в мережі Інтернет...
Захист інформації та інформаційного продукту
Актуальні проблеми інформаційної безпеки.Системи і пристрої пошуку і знищення. Технічні засоби розвідки.Інженерно-технічні засоби захисту інформації...
Пам’ять як спосіб фіксації інформації
Характеристика основних різновидів памяті.Аналіз процесів памяті.Поняття норми та порушень памяті. Індивідуальні межі та можливості пямяті...
ВЕБ-сайти книжкової палати України, як документно-інформаційна система
Стан справ у сфері організації прийому, опрацювання і зберігання електронних документів для веб-сайту Книжкової палати України.Шляхи вдосконалення та розвитку веб-сайту Книжкової палати...
Складові операційної системи: підсистеми перероблювальна, забезпечення, планування контролю
Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.Класифікація та особливості операційних систем...
Комп’ютерний аудит
Інформаційне забезпечення доходів і фінансових результатів.Об'єктивна необхідність та економічна доцільність автоматизації аудиторської діяльності.Оцінка аудиторського ризику...
Інформаційна безпека підприємництва в Україні, боротьба з комп´ютерними злочинами
Інформаційна безпека комп’ютерних систем у сфері підприємництва. Особливі методи отримання та збереження інформації на підприємствах при сучасних технічних засобах...
Організація науково-інформаційної діяльності
Методологічні основи НІД.Структура НІД в наукових установах.Досягнення і перспективи досліджень НІД.Задачі і процеси НІД (науково-інформаційна діяльність)...
Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами
Суб’єкти електронного документообігу та проблеми його захисту.Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами.Вдосконалення законодавства щодо захисту електронного...
Автобіографія Лебедева С.О. і Глушкова В.М.
Багато зусиль витрачав В. М. Глушков на підготовку кваліфікованих кадрів. У Київському держуніверситеті і в політехнічному інституті були введені курси лекцій з питань створення і...
Система інформаційних служб в Україні
Інформаційна служба підприємства як фактор переваг в інформаційному суспільстві.Інформаційно-технологічна культура та компетентність особистості. Інформаційна безпека особистості та...
Знаковий метод фіксування інформації
Кодування інформації та класифікація знаків. Виникнення писемності та історія розвитку письма...
Управлінська інформаційна система: сутність, зміст, особливості
Теоретико-методологічні аспекти інформаційних систем в управлінні.Ефективність використання управлінських інформаційних систем.Інформаційне забезпечення управлінської діяльності...
Дослідження та комп’ютерне моделювання процесів виникнення низинних лісових пожеж
Комп'ютерне моделювання пожеж дозволяє припустити місце його виникнення за тиждень, місяць, а часом і за рік до спалаху...
Інформаційний бізнес
Механізм функціонування інформаційного бізнесу.Середовище інформаційного бізнесу...
Інформаційні технології (IT) в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу
Теоретичні аспекти інформаційних технологій в управлінні підприємством. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу...
Інформаційні технології мультимедіа в сучасному суспільстві. Аналітичний огляд: інструменти, застосування, перспективи
Класифікація мультимедіа. Інструменти мультимедіа. Застосування...