Інформатика
Джерела аналітичної інформації та їх характеристики
Характеристика  інформації для економічного аналізу. Джерела формування інформації. Класифікація інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного...
Електронні інформаційні ресурси (становлення, розвиток, видова структура)
Поняття та типи інформаційних електронних ресурсів. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів...
Комп’ютер: за та проти
Комп’ютерні ігри: розвага як хвороба. Коли комп’ютер для дитини — добре. Вміння знаходити інформацію за допомогою комп’ютера – це справжнє мистецтво...
Інформаційні технології мультимедіа в сучасному суспільстві
Класифікація мультимедіа.Інструменти мультимедіа.Застосування....
Операційна система MS-DOS
Електронні таблиці MSEXSEL. Формат комірок. Текстовий редактор MSWord. Опції меню «Файл». Загальна частина та операційна система MS-DOS. Файлова система MS-DOS, поняття файлу й каталогу....
Видова характеристика інформаційних ресурсів
Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку. Об'єктивні тенденції розвитку інформаційних потреб суспільства. Оцінка рівня якості і конкурентноздатності інформаційних...
Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в сфері туризму і гостинності
Сутність інформації, інформаційних технологій та їх класифікація в туристичному бізнесі.Особливості використання інформаційних технологій.Інформаційні технології в сучасній індустрії...
Дослідження та комп’ютерне моделювання процесів виникнення низинних лісових пожеж
Фахівці серйозно взялися за моделювання процесу горіння ще в 1976 р. Вони складали номограми, на яких фіксувалися інтенсивність процесу, його напрямок і інші параметри...
Принципи роботи та функціонування Інтернету
Загальна характеристика та історія створення Інтернету. Основні принципи роботи Інтернету. Програмне забезпечення для Internet...
Основні способи збереження та передачі інформації в сучасному автоматизованому суспільстві
Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій.Основні технології передачі інформації...
Забезпечення безпеки та захисту інформації при роботі з електронними документами
Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами. Основні засоби захисту електронних документів...
Інформаційно-пошуковий масив
Поняття інформаційно-пошукових масивів.Застосування інформаційно-пошукових масивів...
Сучасні інформаційні технології та глобальна інформатизована економіка
Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства. Сучасний інформаційний ринок. Сучасні інформаційні технології та системи (загальний стан)...
Питання по інформатиці
Як встановити атрибут файлу "Тільки для читання" за допомогою Norton Commander? Загальний вигляд команди операційної системи? Як визначити версію операційної системи...
Студент і Інтернет
Особливості використання Інтернету студентами. Інтернет-технології в дистанційній і відкритій освіті. Можливості Інтернету для навчання...
Основні способи збереження та передачі інформації в сучасному автоматизованому суспільстві
Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій.Основні технології передачі інформації...
Джерела аналітичної інформації та їх характеристики
Система економічної інформації. Характеристика  інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності...
Електронні компоненти
Порядок проведення роботи для проектування принципової електричної схеми.Технічні характеристики пакета Electronics Workbench.Інтерфейс програмного комплексу Electronics Workbench...
Інформаційно-пошуковий масив
Застосування інформаційно-пошукових масивів.Поняття інформаційно-пошукових масивів...
Організація науково-інформаційної діяльності
Засоби та методи науково-інформаційної діяльності. Науково-інформаційна діяльність. Основи економіки науково-інформаційної діяльності...
Інформаційна діяльність ООН
Концептуально-теоретичні засади дослідження інформаційної діяльності ООН. Форми та методи інформаційної діяльності ООН...
Перспективи використання нових комп’ютерних технологій в освіті
Стан інформаційних та комунікаційних технологій в освіті.Використання новітніх інформаційних технологій в освіті. Напрямки реформування інформаційних та комп’ютерних технологій в...