Інвестування
Фінансування інвестицій підприємства
Розкрити на умовному прикладі особливості визначення вартості інвестиційного капіталу, що залучається підприємством через нову емісію акцій.Розкрити економічний зміст поняття імпульсыв...
Інвестиційний комплекс України і його характеристики
Інвестиційний клімат України та подальший розвиток інвестиційного комплексу.Визначення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування.Стан та характеристика інвестиційного комплексу...
Проблеми залучення іноземних інвестицій в розвиток рекреаційно-туристичного господарства України
Шляхи вирішення та перспективи розвитку туристичної індустрії та інвестиційної діяльності в регіонах України.Проблема інвестування в туристичну галузь України.Теоретичні засади...
Формування портфелю та галузевий аналіз
Використання методів аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля.Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку...
Застосування бюджетування при підготовці та реалізації інвестиційних проектів
Шляхи вдосконалення та впровадження бюджетування при розробці інвестиційних проектів.Особливості використання бюджетування інвестиційних проектів.Процес інвестування капіталу...
Поняття інвестиційних ризиків та їх класифікацій
Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків.Інвестиційні ризики, їх види та форми їх страхування.Ризик інвестування...
Аудит фінансових інвестицій
Об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності інвестицій. Інвестиційна діяльність та завдання її контролю...
Аналіз і оцінка інвестиційних проектів
Вартісна оцінка суспільного надлишку за наявності негативних екстерналій. Наведіть діаграму. Склад ТЕО проекту за розділами. Передінвестиційні дослідження витрат інвестиційного проекту....
Інвестування
Характеристика іноземних інвестицій.Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів.Класифікація проектування ризиків...
Визначення ризику і доходу інвестиційного портфеля
Типи інвестиційних портфелів та їх доходність.Забезпечення мінімальних інвестиційних ризиків.Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій...
Інвестиційна політика як основа раціоналізації трудового процесу
Інвестиції в персонал як фактор підвищення ефективності управління підприємствами.Сучасні проблеми управління діяльністю підприємств...
Особливості контролінгу інвестиційних проектів
Основна спрямованість контролінгу інвестицій.Особливості контролінгу інвестиційних проектів...
Споживання, заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в розвитку економіки України
Суб'єкти інвестиційного процесу та їх роль в розвитку економіки України.Функція споживання, середня і гранична схильність до споживання та заощадження.Інвестиційна функція, відсоткова...
Інвестування і організації
Угода про заснування міжнародної організації торгівлі в рамках ГАТТ.Міжнародні аукціони, біржові операції та тендерні торги.Значення прямих іноземних інвестицій в зовнішній торгівлі...
Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності....
Загальна характеристика умов здійснення інвестиційної діяльності іноземними інвесторами
Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Припинення...
Сутність та необхідність інвестиційного аналізу в умовах ринкової економіки
Реалізація цілей інвестування у виробництво передбачає формування сукупності ізольованих або взаємозв’язаних інвестиційних проектів. Систему інвестиційних проектів, що мають спільні...
Державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльності
Методи впливу на структурні зрушення в економіці.Критерії визначення державних пріоритетів.Пріоритети в соціально-економічному розвитку...
Стимулювання та захист іноземних інвестицій
Інвестиційний процес в Україні. Способи залучення інвестицій в економіку України. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій. Державні пріоритети стимулювання...
Інвестування і ринок
Інвестиційний ринок. Взаємозв’язок  інвестиційного та фінансового ринку. Ресурсне забезпечення та освоєння інвестицій...
Сутність категорії іноземні інвестиції, їх види, форми та можливості захисту в Україні
Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій.Складність і неоднорідність явища іноземних інвестицій.Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері...
Особливості та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
Законодавство про іноземну інвестиційну діяльність. Реєстрація іноземних інвестицій. Сучасний стан розвитку спецрежимів інвестування в Україні....
Порівняльна характеристика фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредитів
Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів.Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського...
Венчурне інвестування та його особливості
Основні досягнення венчурного "руху". Сутність венчурного фінансування. Проблеми венчурного інвестування в Україні. Саме ж венчурне інвестування є різновидом прямих інвестицій, а...
Особливості регулювання інвестиційної діяльності в Японії
Державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність Японії на світових ринках. Державно-корпоративні структури Японії...
Проектні ризики
Зменшення та контроль проектних ризиків. В інвестиційному і фінансовому менеджменті під ризиком найчастіше розуміють міру непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих...
Споживання, заощадження та інвестиції
Аналіз характеру споживання домашніх господарств передбачає виявлення поведінки суб`єктів споживання при формуванні планів споживання і заощадження; співвідношення доходу і витрат на...
Загальна характеристика умов здійснення інвестиційної діяльності іноземними інвесторами
Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Права, обов'язки та відповідальність...
Організація як функція управління
Для відображення структурних взаємозв’язків основних рівнів та підрозділів організації, їх підпорядкованості на практиці використовують схеми організаційної структури управління....
Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності
Суб’єкти інвестиційної діяльності. Об'єкти інвестиційної діяльності. Суб`єкти інвестиційного процесу та їх роль в розвитку економіки України...