Історія України
Гетьман Іван Виговський
Проголошення гетьманом та початок гетьманування І.Виговського. Політика І.Виговського...
Українські землі під владою Литви та Польщі
Люблінська унія. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського....
Литовська держава
Чим відрізняється Кревська унія та Острівська угода між Польщею та Литвою? Коли українські землі остаточно втрачають автономні права у складі Литви?...
Східні слов’яни
Проблема походження слов’ян в історіографії.  Джерела вивчення походження слов’ян. Суспільно-економічний розвиток східних слов’ян...
Дипломатія Івана Виговського й Петра Дорошенка в боротьбі за збереження соборної української державності
Дипломатичні зв’язки П.Дорошенка та його місце в історії української дипломатії. Дипломатія І. Виговського та його вклад в збереження соборної української державності...
Об´єднання Галичини та Волині
Наприкінці Х — в першій половині XI ст. адміністративним осередком земель Волині і Підкарпаття був Володимир — місто, що його заснував і назвав своїм ім'ям князь Володимир Святославич....
Слов’яни — автохтонне населення України. Походження, культура, вірування та символіка давніх слов’ян
Дохристиянські вірування давніх слов'ян.Культура давніх слов'ян.Проблема походження слов’ян в історіографії. Джерела вивчення походження слов’ян...
Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму
Насильницька колективізація. Голодомор 1932-33 років та його наслідки.Становлення адміністративно-командної системи державного управління.Форсування індустріалізації в Україні...
Іван Мазепа
Молоді роки І.Мазепи. Гетьманування І.Мазепи. Внесок в культуру І.Мазепи. Протягом майже всього 21-річного гетьманування Мазепа проводив традиційну для гетьманів Лівобережної України...
Опришківський рух на Прикарпатті
Становище селянства краю під гнітом першої Речі Посполитої.Опришківський рух під проводом Олекси Довбуша з огляду на реальні історичні факти.Наростання опришківського руху в кінці ХVІІ...
Історія Галичини
Початок Другої Світової Війни. Входження Західноукраїнських земель до складу СРСР. Утворення Галицько-волинського князівства та його політичний та соціально-економічний розвиток у ХІІ...
Україна у складі Великого Князівства Литвського
Тенденції політичного економічного та культурного розвитку України в ІІ половині 60- х І половині 80 років ХХ ст. Події північної війни у 1700-1721р І.Мазепа і Мазепинці. Обмеження автономії...
Центральна Рада та переворот
Формування у ході визволення війни 17 століття Української козацької ради. Причини усунення центральної ради від влади і гетьманський переворот в Україні...
Зміни політичних ситуацій в Україні після перемоги жовтневого збройного повстання
ІІІ та ІV Універсали Центральної Ради. Проголошення автономії України. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну...
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі
Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.). Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності...
Політична напруга напередодні революції 1905-1907 рр.
Політична напруга напередодні революції. Політична спрямованість революційно-демократичних партій у російській революції 1905-1907 рр. Одним з  основних  питань  будь-якої ...
Володимир Великий
Князювання Володимира Великого. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність...
Держава Київська Русь
Гетьман І.Мазепа. Політика Петра І щодо української козацької держави. Створення Центральної Ради. Запровадження християнства в Київській Русі, його вплив на соціально-економічний,...
Історія України
Запорізька Січ - козацька республіка. Заняття, побут, воєнне мистецтво та символіка козацтва. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини...
Життя і діяльність Петра Могили
Життя і діяльність Петра Могили. Заснування Лаврської школи. Києво-Могилянська Академія. Знамениті випускники Академії....
Територіальний і адміністративний поділ Запорізької Січі
Що було законодавчим органом Січі? Яким був соціальний стан реєстрових козаків? Де був центр реєстрового козацтва?...
Збройні сили козацької держави часів Б. Хмельницького
Утворення та розвиток збройних сил за гетьманства Б.Хмельницького. Особливості організації війська...
Поділ гілок влади за Конституцією Гетьмана України Пилипа Орлика
Витримки з Конституції П.Орлика. Зміст та ключові моменти Конституції П.Орлика. Місце та значення конституції П.Орлика...
Розвиток незалежної України
Забудова незалежної України. Соціально-економічна політика...
Формування української партії 19-20 століття
Українські партії на початку ХХ ст., їх програми, стратегія, тактика.Національний рух та створення українських партій в ХІХ - на поч. XX століття...
Конституція Пилипа Орлика
Конституція гетьмана Пилипа Орлика була схвалена у часи боротьби за незалежність: польська конституція постала поміж першим (1772) та другим (1793) поділами Польщі, що в той час не обіймала усіх...
Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму
Насильницька колективізація. Голодомор 1932-33 років та його наслідки. Форсування індустріалізації в Україні.Становлення адміністративно-командної системи державного управління...
Радянська державність в Україні в 1920-1930 р.
Загальний історичний огляд радянської державності в Україні. Зміни в державному ладі України. Становлення та розвиток прав в СРСР...
Політичний портрет Івана Мазепи
У західноєвропейській літературі Мазепа, завдяки романтичній поезії залишився легендовим героєм, такою самою нереальною появою, як і країна, що його видала: вродливий юнак, напівголий,...