Культурологія та мистецтво
Українська та зарубіжна культура
Кріто-мікенська (егейська) культура; її зв’язок з культурою Стародавнього Сходу.Вплив культури Візантії на культуру Давньої Русі і Середньовічної Європи.Відродження національного...
Станислав Шацкий
Реализация идей реформаторской педагогики в деятельности С.Т.Шацкого. Жизненный путь и творческая деятельность С.Шацкого...
Етнографічна діяльність П. Чубинського
Етнографічна діяльність і спадщина П.Чубинського.Біографічні дані П.Чубинського...
Культурологія
Поясніть, що характерно для архітектури барокко.Дайте характеристику діяльності Києво-Могилянської академії у розвитку науки та освіти в Україні....
Особливості культури Східної Римської імперії (Візантії)
Архітектура і мистецтво Візантії V—VIII ст.Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії...
Культурно-освітня діяльність музеїв
Основна мета та перспективи діяльності музеїв.Аналіз відвідування музеїв.Основні напрямки музейної діяльності...
Актуальні проблеми сучасного шоу-бізнесу
Сучасний стан та перспективи розвитку шоу-бізнесу в Україні.Характеристика сучасного стану українського шоу-бізнесу.Теоретико-методологічні аспекти шоу-бізнесу...
Види мистецтва, історична динаміка їх розвитку
Архітектура. Образотворче мистецтво.Характеристика основних видів мистецтва.Основні види та функції мистецтва...
Гуманізм як принцип культури Відродження
Гуманістичні напрями культури Відродження.Гуманізм як ідеологія Відродження...
Що таке модернізм? Назвіть його основні різновиди
Поняття та визначення модернізму як мистецької течії.Основні різновиди модернізму...
Кирило-Мефодіївське товариство
Завершення діяльності Кирило-Мефодіївсього братства та участь в ньому Т.Шевченка.Становлення та розвиток Кирило-Мефодіївсього братства, його значення в культурі.Культурно-національне...
Стан української культури у першій половині ХХ століття
Культура української діаспори перш. пол. ХХ ст. Є.Маланюк, С.Гординський, І.Багряний.Діяльність діячів української культури в Галиччині, на Буковині і Закарпатті.Творча діяльність О.Архипенка...
Романтизм і культурно-національне відродження в Україні у першій третині ХІХ ст.
Особливості розвитку романтизму в Україні. Романтизм та предметне поле українських романтичних наративів...
Естетика кіномистецтва
Становлення естетичного сприйняття кіномистецтва.Види кіномистецтва та їх естетичне значення...
Радянський період образотворчого мистецтва України
Створення спілки художників. Видатні радянські живописці.Драма ”шестидесятників”, О.Заливаха та інші.Сучасні українські художники...
Ораторське мистецтво
Врахування вербальних та невербальних засобів впливу на співрозмовників.Охарактеризуйте види ділового спілкування...
Українська і зарубіжна матеріальна культура
Закон про охорону археологічної спадщини, як один із захистів культурних цінностей України.Коротко охарактеризувати культурну політику України та визначити її основні напрямки...
Основні погляди О.Шпенглера у "Сутінках Європи"
Розвиток культури за Шпенглером та кризові явища в ній. Вчення про культуру і цивілізацію О.Шпенглера ("Сутінки Європи")...
Соціологія мистецтва
Поясність терміни: ритуал, соціальне явище. Особливості становлення і розвитку соціології мистецтва в Україні. Теоретико-методологічні засади дослідження процесу розвитку соціології...
Діяльність балету "А6" на Україні
Шоу балет "А-6" брав участь у величезній кількості концертів і заходів. Актори брали участь у створенні кліпів українських і закордонних зірок естради...
Художні напрями в мистецтві ХХ століття
Характеристика художніх стилів в ХХ ст.Роль художніх напрямів в оформленні упаковки товарів...
Культурологія
Традиція, як культурний стереотип. Роль традиції в спадкоємності поколінь. Форми побутування традицій. Культурний зміст та функції традиції...
Значення міфології для розвитку давньогрецького мистецтва
Вплив міфології на культура Стародавньої Греції.Міфологія Давньої Греції та її значення...
Орнаменти епохи Середньовіччя (одяг)
Морфологічні особливості костюма середньовіччя.Мода Середньовіччя в контексті сучасних дизайнерських практик.Еволюція орнаментів на одязі середньовіччя...
Культура Україні в епоху бароко
Особливості розвитку літератури України XVII-XVIII ст., поява нових жанрів.Українська барокова архітектура. Особливості стилю.Українська парсуна та гравюра XVII-XVIII ст. Духовна атмосфера в України...
Планування розвитку у галузі театрального мистецтва
Основні виміри театрального планування. Планування розвитку у галузі театру...
Українське національно-культурне відродження (кінець XVIII – XIX ст.)
Національне і суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст.Український національний рух у першій половині XIX ст.Причини, суть та основні етапи українського національного...
Культурологія
Ідея бароко в Україні. Розквіт української культури в період козацького бароко.Гуманізм як принцип культури відродження. Вплив реформаційного руху на подальший розвиток...
Ідеали людини в японській культурі та його історична трансформація
Процеси класової диференціації суспільства сприяли формуванню японської літератури, що відокремилася від фольклору, а з появою писемності стала самостійним видом художньої творчості...
Вплив культури на формування особистості
Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства та особистості. Людина в світі культури...