Культурологія та мистецтво
Мислення і культура
Мислення і культура. У чому полягає світоглядна функція культури. Словник із основних понять та категорій...
Археологічні культури на території України
Пам´ятки стародавньої культури та мистецтва на території України.Кіммерійці. Скіфсько-сарматська епоха...
Дайте характеристику специфіці японського мистецтва. Поясніть які міфи є спільними у різних народів
Сучасні традиція в японському мистецтві.Схожість міфів у різних народів.Традиційне мистецтво Японії...
Культура як знакова система
Культура як світ символів, смислів і значень. Види знаків та символів...
Біографія Симона Петлюри
Симон Петлюра — головний отаман армії Української Народної Республіки.Біографічні дані С.Петлюри...
Візантія, як культурне явище в добу Середньовіччя
Софіївський собор в Константинополі.Архітектура, література, мозаїки, фрески, іконопис.Візантія за Юстиніана І Великого...
Обряди як складові елементи народних свят
Відродження традиційних народних та релігійно-церковних обрядів.Характеристика основних обрядів як складових народних свят.Еволюція української обрядовості в контексті...
Київський видатний архітектор Городецький
Сучасний стан архітектурних споруд В.Городецького в Києві.Всеросійська виставка 1913 року в Києві.Караїмська кераса, теперішній будинок актора...
Людина в середньовічній культурі
Поняття людської особистості в ранньому середньовіччі. Проблема людини у творчості гуманістів Відродження. Нові погляди на постать людини за часів середньовіччя. Проблема моральнісного...
Українська класика на музичних заняттях в дошкільних навчальних закладах
Процес естетичного виховання дітей засобами музичного мистецтва. Розвиток гуманних почуттів засобами класичної музики...
Театр в Україні
Дайте характеристику розвитку театру в Україні. Поясніть, до чого закликали людину релігійно-етичні вчення Давньої Індії та Китаю...
Давньогрецька проза V-IV ст. до н.е. (історіографія, філософія, красномовство)
Основні риси античної прози. Етапи античної літератури. Духовні цінності античної літератури. Дослідження грецької прози. Творчі доробки відомих грецьких мислителів...
Культурологія
Феномен культури Київської русі. Опишіть пам’ятки архітектури Київської русі, які збереглися в наш час.Культурні досягнення стародавніх єгиптян: архітектура, скульптура, література....
Музеєзнавство
Музейна справа в епоху Відродження.Музеєзнавство в системі наукових дисциплін...
Управління модернацією та реструкторизацією мережі закладів культури та мистецтв
Соціально-педагогічні умови удосконалення підготовки керівних кадрів органів державного управління в галузі культури і мистецтв.Реформування управлінських структур у сфері культури як...
Феномен давньогрецької культури
Виникнення грецької драми та театру.Розвиток літератури та поезії.Етапи розвитку культури Стародавньої Греції. Культура доісторичної Греції та Еллади...
Характерні риси ранніх форм культури
Пам´ятки стародавньої культури та мистецтва на території України.Культура первісного суспільства як історичний тип.Культура на ранніх етапах розвитку.Світосприйняття первісної людини...
Кераміка і порцеляна (фарфор)
Історія фарфору (порцеляна). Види та технологія виробництва...
Образ Павла Полуботка у поемах Т. Шевченка "Сон" та С. Руданського "Павло Полуботок": типологічне зіставлення
Історична доля легендарного гетьмана відтворена в поемах Т. Шевченка «Сон», С. Руданського «Павло Полуботок», одноіменній п’єсі К. Буревія. Постать гетьмана мала велику...
Необхідність бюджетних витрат на освіту, науку, культуру та їх склад
Особливості видатків на культуру і мистецтво.Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Видатки на соціальний захист населення.Порядок фінансування освіти та науки...
Лексикологія, Фразеологія, Лексикографія
Структура словника: принцип добору лексики, розташування слів, словникових статей; будова словникової статті.Словники як одне з джерел вивчення української лексики...
Образотворче мистецтво Київської Русі
Значення давньоруської мистецької спадщини та проблеми її збереження в наш час.Малярство та художні ремесла.Архітектура давньої Русі...
Виховання любові до матері
Робота дошкільного закладу з сім’єю щодо виховання любові до рідних, до матері. Виховання любові до матері – важливе завдання морального виховання. Традиції народу у вихованні любові...
Культурологія. Питання до екзамену
Цивілізоване безкультур'я як одне з протиріч сучасного суспільства. Шляхи подолання цього протиріччя. Культура Межиріччя (Шумера, Вавілонія, Асірія). Шумерське письмо...
Японські весільні кімоно
Особливості, історія та дизайн японського весільного кімоно.Найважливіше в японському весіллі - це вінчальне вбрання нареченої...
Свята в Іспанії
Загальна характеристика свят Іспанії.Іспанські ярмарки та фестивалі...
Кризові явища в культурі
Пошуки шляхів виходу з європейської духовної кризи ХІХ – ХХ століття.Сутність культурної кризи та її ознаки.Сучасні контркультури та субкультури...
Театралізовані форми дозвілля: структура, етапи створення, сценарна розробка, особливості режисури
Створення остаточного варіанту сценарію.Розрахунок тривалості театралізованого заходу.Поняття та термінологія масового театралізованого заходу.Різновиди сценаріїв театралізованих...
Поняття культури
Проблема онтологій культури в контексті об’єктивації філософсько-історичних досліджень.Метафізичні та деонтологічні припущення в пізнанні феномену культури...
Техніка та технологія публічного виступу
Оформлення текстового матеріалу.Види підготовки до виступу.Основні етапи підготовки промови...