Літературa
Тарас Шевченко (1814—1861)

Тарас Григорович Шевченко — великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та української літературної мови. Видатний поет був водночас і драматургом, і повістярем, і фольклористом, і одним з найвидатніших майстрів українського живопису та графіки.

Жанри газети
Історія вивчення художньо-публіцистичних жанрів газети. Характеристика художньо-публіцистичних жанрів. Роль художньо-публіцистичних жанрів в суспільному житті...
Німецька література з 90-х років і до теперішнього часу
Німецькомовні літературні видання 2005 – 2007 рр.Сучасні письменники Німеччини та їх твори...
Історія перекладознавства в Італії
Розвиток італійського перекладу в період Середньовіччя.Особливості перекладу на Сицилії.Період становлення перекладу в Італії...
Функції книжкової палати України
Статус, структура та функції Книжкової палати України.Наукова діяльність Книжкової палати України імені Івана Федорова...
Котляревський та його творчість
Літературна спадщина І.Котляревського.І. П. Котляревський як письменник, драматург, перший класик нової української літератури...
Драматична творчість І.О.Гончарова. П’єса «7 кроків до Голгофи»
Аналіз п’єси «7 кроків до Голгофи». Біографія та творчий здобуток О.Гончарова...
Стародавні літературні пам’ятки Месопотамії
Характеристика літературних пам’яток Месопотамії. Культурні передумови розвитку літератури в Месопотамії...
Характеристика художньо-публіцистичних жанрів
Нове слово в сучасну ессеїстикувніс відомий Казахстанський письменник і публіцист Р. До. Бельгер, яки писав свої есе на трьох мовах: казахській, російській і німецькій...
Основи наукових досліджень
Характеристика фундаментальних досліджень.Правила оформлення реферату з теми...
Історіографія - Гермайзе Йосипа Юрійовича
Творча спадщина О.П.Гермайзе.Біографічні дані О.П.Гермайзе....
Книгодрукування в Україні у період українізації
Післявоєнний розвиток українського книгодрукування.Особливості розвитку видавничої справи в період українізації (1925-1932 рр).Розвиток видавничо-поліграфічної бази та становище друкарів і...
Сучасний стан розвитку редагування в Україні
Період функціонування редагування як науки.Становлення редагування в Україні.Виникнення теорії редагування.Періодизація розвитку...
Василь Барка – “Жовтий князь”
Гуманістична ідея твору. Оптимізм Василя Барки.Людина в романі. Екзистенція. Психологія. Національний характер.Проза Барки. Передісторія роману, написання твору та авторський задум...
Історіографія - Оглобіна Олександра Петровича
О.П.Оглоблін як представник історико-економічного напрямку в українській історіографії 1920-х рр.Основні групи джерел про творчу діяльність О.П.Оглобліна.Аналіз джерел з наукової діяльності...
Риторика і поезія
Особливості риторики і поезії.Риторика у своєму вищому вимірі як мистецтво красномовства, гармонійне поєднання почуття, думки, слова і справи може стати засобом духовного оновлення,...
Книжкова торгівля та шляхи її розвитку за даними підприємства
Управління асортиментною політикою на основі стратегій зростання та життєвого циклу видавничої продукції.Аналіз основних тенденцій розвитку торгівлі книгою в Україні та дослідження...
Михайло Булгаков
Дитинство і юність Михайла пройшли у Києві, з яким пов'язане становлення митця. Він захоплювався класичною літературою й архітектурою, музикою і драматургією...
Доманицький – видавець та популяризатор української класики
Літературна та політична діяльність Василя Доманицького. Громадська і публіцистична діяльність. Доманицький В. і кооперативні видавництва Наддніпрянської України. Іван Франко і...
Книга як артефакт
Книжковий пам’ятник. Рідкісні і цінні книги...
Іван Котляревський – основоположник української літератури
Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови. "Енеїда" І.Котляревського та її значення в літературі.Життєвий шлях І.Котляревського...
Монолог – компонент художнього твору
Етапи підготовки і проведення публічного виступу.Композиція тексту.Техніка мовлення.Види мовлення...
Інтерпретація англомовного жарту з лінгвістичною основою
Лінгвокультурні характеристики англійського жарту. Гумористичне спілкування та його ознаки. Англійський гумор як лінгвокультурне явище. Лінгвокультурні ознаки англійського мінімального...
Редагування навчальної літератури в Україні
Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми. Оформлення елементів видання. Оцінне редагування тексту...
Життя і творчий шлях Ернеста Хемінгуея
Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 року в Оук-Пярну, містечку біля Чікаго, в родині лікаря-місіонера. Життєвий та творчий шлях Е.Хемінгуея...
Мовні засоби творення художніх образів у драмі „Гамлет” Шекспіра
Шекспір - драматург епохи Відродження. Шекспір як людина і автор. Трагедія Шекспіра "Гамлет, принц датський". Гамлет” – трагедія доби Відродження. Художні  засоби у...
Прогресивні педагогічні ідеї у творчості В. О. Сухомлинського
Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу. Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського. Моральне виховання дітей у...
Естетика двух миров: Владимир Набоков
Творчество Набокова принято делить на два периода – русскоязычный (до 1940 года) и англоязычный. Набоков восторгает литературных гурманов, эстетов, но по-прежнему если не возмущает, то...
Багатогранна діяльність Івана Франка, її вплив на культурний і політичний розвиток України
Понад п'ять тисяч праць у різних галузях літератури й науки належать перу видатного діяча. Випущені у світ п'ятдесят томів — лише третина створеного (за радянських часів кількість...
Тема „втраченої генерації” у творчості Хемінгуея
„Втрачене покоління”, що нерідко сполучало в собі обмеженість розчарування з безмежністю моральної настійливості ,- досить типове породження тієї історичної доби. І – як часто буває...