Літературa
Література Стародавньої Індії
Поеми “Махабхарата”, “Рамаяна”.Видатні письменники країни Калідаса, Шудрака.На ниві релігійних пошуків світ побачили літературні обробки релігійних зібрань, так звані пурани...
Розвиток бібліографії в Україні
Теоретико-методологічні аспекти визначення бібліографії. Трактування бібліографії у XX столітті. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. Розвиток видавничої та...
Эрнест Хемингуей
Осенью 1926 года, после выхода первого романа “И восходит солнце” (“Фиеста”), 27-летний Хемингуэй сразу стал знаменитостью...
Література та фольклор періоду Запорізької Січі
Фольклор періоду Запорізької Січі. Література періоду Запорізької Січі...
Бібліографічний опис
Загальна методика створення бібліографічних описів електронних документів.Спеціальна методика складання бібліографічних описів електронних документів.Проблема термінів при складанні...
Англомовна творчість В. Набокова
Біографія В.Набокова. Твори В.Набокова російською та англійською мовамита їх критика. Набоков як літературознавець...
Феномен „втраченої генерації” від людини до героя (Е.Ремарк)
Біографія Е.М.Ремарка та формування в творчості антивоєнних настроїв. Відносини до війни, смерті, ворогів у світогляді Е.М.Ремарка та його героїв...
Література України в 19 столітті
Література епохи Відродження. Література України першої половини 19 століття. Провідне місце у становленні нової української літератури належить творчості І.П.Котляревського...
Владимир Набоков
Родившийся в самом конце прошлого века, 10(22) апреля 1899 года, в Петербурге и скончавшийся 2 июля 1977 года в Монтрё, в Швейцарии, Владимир Владимирович Набоков и по сию пору остается феноменом,...
Редагування та реакторська діяльність в україномовному видавництві
Редагування та редакторська діяльність. Об'єкт і предмет редагування. Літературна премія імені Богдана-Ігоря Антонича “Привітання життя”. Україномовні видавництва...
"Думка сімейна" в романі Л. М. Толстого "Анна Кареніна"
Л. М. Толстой в процесі створення роману „Анна Кареніна”.Проблема сім’ї і шлюбу: авторська думка і її відбиття в творі.„Родинні гнізда” в контексті роману „Анна...
Життя і творчість Михайла Булгакова
Початок творчої діяльності Булгакова. Починаючий літератор і прославлений драматург. Актуальність роману Булгакова в наші дні...
Сходство и различие Онегина и Печорина
Проблема героя времени в русской литературе. Типы лишних людей в романах Пушкина и Лермонтова. Духовная драма русского европейца Евгения Онегина Печорин - герой своего времени. Cходство и...
Дмитро Павличко: лірика, філософські мотиви
Селянський син із Стопчатова на Івано-Франківщині, лауреат Державної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка, голова Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Дмитро Павличко сьогодні...
Формування фонду публічний бібліотек
Прогресивні методи поповнення бібліотечних фондів.Характеристика фондів та джерел поповнення Державної науково-педагогічна бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського....
Використання Інтернету у формуванні фондів бібліотек
Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів. Використання зарубіжного досвіду щодо комплектування бібліотечних фондів Інтернет-ресурсами. Шляхи вдосконалення та...
Використання Інтернету у формуванні фондів бібліотек
Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів.Інноваційні методи поповнення та формування фондів бібліотек електронними та Інтернет-ресурсами.Шляхи вдосконалення та...
Духовная драма русского европейца Евгения Онегина
Первоначально “Евгений Онегин” мыслился автором в виде сатирического противопоставления светского общества и светского героя высокому авторскому идеалу, что и находит свое...
Августин Аврелій - "Сповідь"
Життєвий шлях і витоки світогляду блаженного Августина. Постать Августина Аврелія в культурології та філософії. Проблема зла, - як поштовх до філософування Августина...
Литературный Петербург
Восприятие писателями города Петербурга с основания до начала ХІХ века.Образ Петербурга в литературе XIX века.Восприятие Петербурга в новейшее время.Литераторы о Петербурге в начале ХХ века...
Українська література Розстріляного Відродження
Письменники та діячі Розстріляного Відродження.Розстріляне Відродження у контексті епохи.Раніше на уроках української літератури не вивчали життя і творчість письменників, які підіймали у...
Ернест Хемінгуей
Ернест Міллер Хемінгуей народився 21 липня 1899 р. в містечку Оук-Парк на середньому Заході США. Він був другим із шести дітей лікаря Кларенса Едмунда Хемінгуея та його дружини Грейс Ернестіні...
Проблема героя времени
Проблема героя времени в русской литературе. "Евгений Онегин" и "Герой нашего времени" - лучшие художественные документы своей эпохи...
Використання піар методів реклами та інших сучасних технологій діяльності книжкових видавництв
Друковані засоби комунікації посилюють просторові візуальні аспекти сприйняття. Це суттєво відрізняється від цілісного міфологічного сприйняття у попередню культурну епоху “племінної...
Художній світ Андрія Платонова
Художньо- філософська концепція повісті А.Платонова „Котлован”.  Вощев як внутрішня лірична сила повісті „Котлован”...
Новаторські прийоми поетики в сонетах Шекспіра
Народний характер творчості Шекспіра. Біографія письменника. Походження жанру сонету, його розвиток у європейській літературі. Формування англійського сонету. Суспільна,...
Композиция и поэтика в "Божественной комедии" Данте Алигьери
Композиция и сюжет «Божественной комедии». Мировоззрение поэта в поэме. Анализ поэтики в Божественной комедии. «Божественная комедия» — величавый итог всего поэтического...
Формування фонду публічних бібліотек
Прогресивні методи поповнення бібліотечних фондів.Характеристика фондів та джерел поповнення Державної науково-педагогічна бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського....
Тема людини та її долі у творчості Ганни Ахматової
Людина та її доля в творчості Ганни Ахматової.Ганна Ахматова: доля і поезія.Тема людини та її долі у творчості поетів.Проблема людини в філософії...
Редакторська та видавнича діяльність Михайла Драгоманова
Михайло Петрович Драгоманов:  віхи життя. Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник. Творча спадщина М. Драгоманова: погляд сучасників...