Літературa
Різні погляди на функції художньої літератури
Суспільні функції художньої літератури як мистецтва. Погляди науковців щодо функцій художньої літератури...
Філософія сенсу буття людини в поезіяї Б.Олійника
Вивчення поезії в 11 класі (розробка уроку за новою програмою).Методичні засади вивчення лірики Бориса Олійника у середній школі.Глибокий інтеліктуалізм філософського осмислення...
Коран – священна книга мусульман
Проповіді пророка Мохамеда та їх записи. Історія писаного Корану. Структура корінного тексту. Особливості літературного стилю Корану. Значення Корану для мусульманського...
Іван Котляревський – основоположник української літератури
«Енеїда» І.Котляревського та її значення в літературі.Творчість І.Котляревського та нова парадигма української літературної мови.Життєвий шлях І.Котляревського...
Багатоаспектна класифікація бібліографічного покажчика
Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: другій підхід.Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший підхід.Дискусійність проблеми...
Поняття бібліотечної системи України, функції бібліотеки як документної системи
Загальна характеристика бібліотечної системи України. Основні функції бібліотеки. Шляхи вдосконалення роботи бібліотек щодо інформатизації суспільства...
Українська душа в творчості Гоголя
Микола Гоголь: незбагненна душа. М.Гоголь в українському культурному процесі. Українська стихія у творчості М.Гоголя...
Стилистика и литературное редактирование
Работа редактора над рекламными изданиями.Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов.Определение, его виды и признаки. Редактирование определений.Информационное описание и его...
Альбер Камю “Чума”
В основу написання роману - притчі “Чума” Альбера Камю покладена хроніка “чумного року” в Орані...