Макроекономіка
Формування індивідуального і ринкового попиту
Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту.Сутність та особливості індивідуального попиту.Поняття індивідуального попиту в ринкових відносинах.Ринок і закон попиту...
Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія
Загальна характеристика суб’єктів макроекономіки. Сектор домашніх господарств. Підприємницький сектор. Державний сектор. Сектор закордон...
Планування собівартості продукції в умовах ринкових відносин
Терміни і поняття. Класифікація витрат на виробництво. Види собівартості продукції. Методи калькулювання собівартості. Необхідність перегляду концепції планування собівартості...
Макроекономічна політика
Макроекономічна політика та її ключові цілі. Показники національних рахунків. Інвестиції, крива попиту та інвестицій, чинники інвестицій...
Оцінка інноваційного потенціалу, мікро- та макроклімату підприємства
Формування інноваційного потенціалу. Механізм оцінки інноваційного потенціалу. Оцінка інноваційного потенціалу пейджингової компанії...
Макроекономічні проблеми валютного курсу
Макроекономічна складова валютного курсу. Порядок визначення та режим валютних курсів. Формування валютного курсу та фактори, що на нього впливають....
Макроекономіка
Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці. Рівновага і безробіття. Закон Оукена. Фіскальна політика...
Класична модель макроекономіки
Поняття класичної моделі макроекономіки.Досягнення макроекономічної рівноваги...
Теорії макроекономічної стабілізації
Складові макроекономічної стабілізації. Класична теорія макроекономічної рівноваги. Фіскальна і монетарна політика в класичній і кейнсіанській моделях. Проблеми здійснення...
Макроекономіка і макроекономічна політика: взаємозв´язок та взаємовплив
Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні. Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні. Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики...
Статистичне дослідження показників макроекономіки
Сучасна система економічної освіти значну роль відводить статистиці та її галузевим напрямкам (соціально-економічна статистика, міжнародна економічна статистика та ін.) як фундаментальним...