Маркетинг
Маркетинг: товари, послуги
Критерії, ознаки та стратегії сегментації ринку.Товари і послуги в маркетингу. Класифікація і характеристика...
Маркетинг та його концепції
Види проведення маркетингових досліджень. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень. Розроблення нового товару та асортиментна політика...
Стимулювання продажу за допомогою системи знижок
Практичний аспект застосування знижок для стимулювання продажу. Модифікації цін через систему знижок. Сутність цінових знижок для стимулювання збуту товарів...
Політичні аспекти міжнародної маркетингової діяльності
Фактори політичного клімату країни та політичні ризики міжнародного співробітництва. Основні принципи міжнародної маркетингової діяльності...
Маркетиноговий аналіз: суть, види та методи
Методологія проведення маркетингового аналізу.Мета і завдання маркетингового аналізу.Сутність та методологія маркетингового аналізу...
Маркетинг охоронних послуг
Особливості комплексу маркетингу та його реалізація у сфері послуг.Вимоги до якості послуг/стандарти обслуговування в Україні та світі.Основні терміни, показники їх економічний зміст...
Реклама як інструмент маркетингу
Сутність та взаємозв’язок реклами та маркетингу.Реклама як ефективний інструмент маркетингу...
Маркетинг у туризмі
Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі. Загальна сутність маркетингу в туризмі та маркетингових досліджень на підприємстві...
Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій
Показники ефективності інвестицій.Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств...
Маркетингові стратегії
Основні стадії розробки маркетингової стратегії. Поняття та критерії вибору маркетингової стратегії...
Контроль та аналіз маркетингової діяльності
Контроль за здійсненням маркетингових заходів.Особливості планування маркетингу.Поняття маркетингового аналізу...
Маркетингові дослідження при розробці нових товарів
Шляхи вдосконалення проведення маркетингових досліджень при розробці нових товарів. Основні етапи маркетингових досліджень при розробці та впровадженню нових товарів....
Маркетингова діяльність
Етапи планування рекламної політики. Основні цілі ціноутворення. Концепції маркетингової діяльності...
Товарно-інноваційна політика
Джерело інвестицій. Міжнародна інновація. Етапи планування нового продукту...
Вплив форми самообслуговування на структуру організаційно-обслуговуючої системи
Основні характеристики ресторанів з самообслуговуванням.Вплив форми самообслуговування...
Процес маркетингового дослідження
Алгоритм процесу маркетингового дослідження.Основні завдання та структура маркетингових досліджень.Маркетингові дослідження: суть і проблеми...
Критичний огляд сучасних особливостей оптової торгівлі в системі маркетингу
Особливості організації діяльності оптового підприємства. Роль та функції оптової торгівлі в умовах ринку...
Асортиментний набір послуг. Якість, конкурентоспроможність та стандартизація послуг
Якість, конкурентоспроможність та стандартизація послуг.Комплекс маркетингу у сфері послуг.Поняття та класифікація асортименту послуг...
Класифікація видів цін
Загальна характеристика ціни та її види. Види цін та порядок ціноутворення. Види цін, які зорієнтовані на конкурентів. Основні класифікації цін...
Культурне та інформаційне суспільство 21 сторіччя
Особливості культурного суспільства та культурного середовища.Інформаційний соціум та його структура.Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства в ХХІ сторіччя...
Промисловий маркетинг
Чи є особистий продаж найефективнішим засобом просування товарів у промисловому маркетингу? Які особливості притаманні тільки цьому засобу просування? Стратегічний маркетинг на ринку...
Види маркетингових досліджень
Сутність основних напрямків маркетингових досліджень.Каузальне або причиново-наслідкове дослідження.Структура маркетингових досліджень та їх переваги й недоліки.Основні різновиди...
Фірмовий стиль: поняття, розробка
Компоненти фірмового стилю. Структура та принципи створення фірмового стилю. Поняття фірмового стилю та його сутність...
Основні напрямки цінової стратегії підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні
Стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми.Маркетингова інформація при виборі цінової політики.Стратегія цільових і незмінних цін...
Маркетингові дослідження. Мінімізація ризиків
Передача контролю за ризиком (трансфер ризику).Організаційні методи зниження ризику.Маркетингові дослідження та методи мінімізації ризиків....
Маркетинг
Характеристика стану цільової аудиторії та засобів розповсюдження інформації.Характеристика методу сегментування ринку на принципі масового маркетингу.Характеристика основних служб, які...
Основні принципи, види, типи і форми маркетингової діяльності
Типи та форми маркетингової діяльності. Види маркетингової діяльності та їх застосування. Основні цілі та принципи маркетингової діяльності...
Соціальний маркетинг: предмет і освітні типи
Соціальний маркетинг як сучасна технологія організації функціонування соціальної сфери суспільства.Соціально відповідальний маркетинг як підґрунтя соціально відповідального бізнесу...
Паблік рілейшнз у сфері маркетингу
Реалізація ПР у маркетингу.Особливості ПР у системі маркетингу...
Поведінка споживачів промислової продукції
Методологічні проблеми дослідження потреб, попиту та споживання.Взаємовідносини "клієнт — постачальник" в процесі промислових закупівель.Особливості поведінки споживачів на...