Маркетинг
Електронні дошки та їх використання в бізнесі
Поняття та сутність електронних дошок. Ефективність використання електронних дошок у бізнесі...
Поведінка покупців на ринку товарів виробничого призначення
Політика товаропросування підприємства. Механізм купівлі споживчих товарів. Система товаропросування...
Маркетинг
Попит на товари. Вимірювання та регулювання попиту на ринку.Маркетингова логістика та товарорух...
Механізм формування цінової політики
Теоретичні основи формування цінової політики в комплексі маркетингу. Цінова політика та її вдосконалення в аптечній мережі "Фармація"...
Стратегічний маркетинг
Сутність брендинга, як процесу комплексного управління торговою маркою.Поділ стратегій за способом досягнення конкурентних переваг...
Маркетингова товарна політика
Маркетинг запасних частин. Державна реєстрація товарного знаку...
Маркетинг. Вихідні ідеї
Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять ціллю дослідження питань...
Основные концепции маркетинга
Концепции маркетинга и их суть. Сущность основных концепций маркетинга и их использование. Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования товара. Третья...
Маркетингова діяльність на підприємстві
Перед розглядом методологічних основ управління маркетинговою діяльністю підприємства необхідно повернутися до визначення маркетингу, як таког...
Значення маркетингової діяльності в підприємницькій діяльності
Структура системи маркетингової  діяльності підприємства. Значення маркетингової діяльності...
Реклама в системі міжнародного маркетингу
Розробка рекламної програми для ДП “Тівей Україна”.Методи оцінки ефективності засобу рекламування.Характеристика ринку реклами в Україні...
Розробка концепції маркетингу на підприємстві
Концепції управління маркетингом. Тенденція еволюції концепцій маркетингу на підприємстві...
Маркетинг на підприємствах з іноземними інвестиціями
Особливості проведення маркетингу на підприємствах з іноземним інвестуванням. Підприємства з іноземними інвестиціями. Для більшості підприємницьких структур України створення...
Маркетинг. Державне регулювання економікою
Сутність і особливості державного регулювання економіки. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи. Основні напрямки та методи маркетингу  державного...
Місце планування маркетингу в загальній системі планування діяльності підприємства
Суть, цілі і принципи планування маркетингу. Характеристика плану маркетингу фірми та його складових та його місце в загальній системі планування діяльності підприємства...
Методи маркетингового дослідження
Методи збирання первинної інформації. нформаційні системи маркетингу. Сутність і розрахунок місткості ринку...
Маркетингові дослідження конкурентів фірми
Складові конкурентних переваг підприємства на ринку. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м'яса птиці в Україні...
Маркетингові дослідження в міжнародному бізнесі
Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Маркетингові дослідження: суть і проблеми. Система маркетингових досліджень та інформації в...
Сутність основних функцій маркетингу
Поняття функцій маркетингу. Функції маркетингу на підприємстві...
Маркетингова діяльність
Формування ринкової економіки викликало жвавий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, використовуваним у практиці світових економічних процесів...
Стратегии маркетинга
В основе понятия “маркетинг” (англ. marketing) лежит термин “рынок” ( англ. market). Это понятие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятельность...
Маркетинг ринкових відносин
Багато підприємств в Україні на сучасному етапі стикаються з ринковими труднощами, борються за виживання в рамках мінливих споживчих відносин і недостатніх фінансових ресурсів...
Выбор и реализация маркетинговой стратегии малого предприятия
В условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление отдельным предприятием не входило в компетенцию управленческого аппарата предприятия. Все...
Маркетинг неурядової організації
Маркетингові дослідження.Маркетингова орієнтація.Маркетингова суміш.Сегментація...
Стимулювання продажу за допомогою систем знижок
Загальна класифікація заходів стимулювання продажу товарів. Планування заходів стимулювання продажу товарів за допомогою систем знижок...
Товародвижения и управление логистикой
Суть товародвижения и его место в системе маркетинга.  Управление логистикой товародвижения. Структура управления товародвижением фирмы...
Вибір рекламних засобів
Підходи при виборі рекламних засобів. Принципові основи рекламної кампанії. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про...
Логістика - інструмент ринкової економіки
Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. Сучасна концепція логістики.Поняття і сутність логістики...
Маркетинг. Розробка концепцій маркетингу на підприємств
Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг,...
Тенденція маркетингу
Фактор, який веде до збільшення величини покупок—це перш за все корисність товару. Фактор, знижуючий обсяг покупок—це ціна вибору, яку потрібно заплатити за отримання даного блага...