Менеджмент організації
Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегічного управління

Стратегічне управління — це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства

Суть та характеристика самоуправління як діяльності та мистецтва
Саморегуляція менеджера як умова успішного самоуправління. Самоуправління менеджера, його сутність та поняття...
Управління готельним бізнесом та туристичною діяльністью
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі розвитку туризму в Україні. Сутність, цілі та організаційна схема управління готельно-туристичними підприємствами...
Місце процесу управління якістю в системі менеджменту організації
Планування процесу підвищення якості. Сутність та аспекти управління процесом підвищення якості...
Типовые организационные структуры управления
Методы построения и усовершенствования организационных структур управления. Теоретические основы исследования организационных структур управления. Основные виды организационных...
Організація як функція управління в соціальних системах
Елементи проектування організації.Поняття організації як функції управління...
Охарактеризуйте поняття контролю та його місце у системі управління. Опишіть етапи процесу контролю
Процес контролю та його основні етапи.Поняття та види контролю...
Менеджмент персоналу
Організація заробітної плати.Нормування праці.Маркетинг ринку праці та освітніх послуг.Лінійні та функціональні керівники...
Сутність концепції наукового управління та використання її положень у практиці сучасного менеджменту в нанотехнологіях
Сучасне використання концепції наукового управління у практиці сучасного менеджменту в нанотехнологіях.Школа наукового управління як етап у розвитку менеджменту...
Санкції юридичної відповідальності в роботі служб управління персоналом
Правова відповідальність та юридичні санкції працівників служби управління персоналом.Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб.Методи оптимізації управління...
Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації
Основні вимоги щодо кадрової політики в організації. Інструменти реалізації кадрової політики.Поняття організації кадрової політики на підприємстві...
Менеджмент
Електронні засоби комунікації. Неформальні комунікації в організаціях.Методи управління трудовим колективом.Зовнішнє середовище оргіназації...
Розвиток діяльності, здібностей, особистості, мислення
Сутність професійного розвитку персоналу та завдання управління ним.Особливості розвитку здібностей персоналу...
Менеджмент у державних організаціях
Державний орган як системоутворюючий елемент організаційної структури державного управління.Організація, її основи та функції адміністративного апарату...
Історія появи й розвитку системного аналізу
Історія виникнення та розвитку системного аналізу. Системний аналіз і характеристика властивостей системи. Розвиток системного аналізу та використання в різних науках...
Ризик-менеджмент у малому бізнесі
Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи.Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту малого підприємства...
Фінансовий менеджмент
Інформаційна база фінансового менеджменту.Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів...
Викладання менеджменту
Складіть анкету для визначення особистісних якостей викладача менеджменту і адаптуйте її на практиці.Методика і техніка викладання лекцій з менеджменту.Педагогічне спілкування...
Планування розвитку персоналу
Сутність та напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників.Планування кар’єри працівників.Поняття та основні етапи планування персоналу...
Сутність, призначення, завдання та форми державного фінансового менеджменту
Об'єктивність функціонування фінансів в економічній системі зумовлює об'єктивність фінансового менеджменту...
Основи менеджменту
Теорія лідерства, стилі лідерства.Механізм прийняття рішень. Методи прийняття управлінських рішень. Суть та класифікація інформації: основні принципи, цілі. Задачі та функції...
Планування в організації. Теорія менеджменту та історія її розвитку
Закони, закономірності та принципи управління.Поняття і місце планування в системі організації.Необхідність і сутність управління...
Вплив принципу енергозбереження на собівартість продукції підприємства
Організація енергозбереження на підприємстві. Проведення та значення енергоаудиту на підприємств...
ПР-компанія кондитерської продукції фірми "Перша приватна кондитерська"
Фірма «Перша приватна кондитерська» спеціалізується на виробленні кондитерських виробів, вироблених за спеціальною технологією, без використання цукру, яких-небудь шкідливих...
Портрет сучасного менеджера
Використання зарубіжного досвіду щодо запобігання помилок в роботі менеджера.Основні помилки менеджера та поради щодо організації його особистої праці.Професійне призначення та...
Роль керівника, як лідера
Стиль керівництва. Організація особистої роботи. Культура.Лідерство і влада. Здатність і можливість влади. Сутність впливу. Ефективний керівник.Історичний розвиток відношення до проблем...
Взаємодія готельно-ресторанного комплексу з туроператором
Система побудови служб маркетингу готелю щодо взаємопраці з туроператорами.Формування пакету готельних послуг для приваблювання туристів...
Класифікація та особливості джерел інформації в сфері управлінської діяльності
Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування. Джерела інформації в...
Менеджмент організацій - відповіді до екзамену
Сутність та властивості організації як об'єкту управління. Зміст процесу стратегічного управління...
Управління бізнесом
Принципи сучасного менеджменту. Формулювання основних ринкових цілей. Врахування основних зовнішніх факторів. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики...