Менеджмент організації
Стратегічне управління
Оцінка ймовірності використання можливостей та їх вплив на діяльність організації. Визначте з чого складається повне бюджетування. Охарактеризуйте фінансове планування і бюджетування в...
Паблік рілешнз
Зв'язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності тощо.Планування, організація та здійснення зв'язків з громадськістю.Системи масових комунікацій та її функції...
Рекламний менеджмент
Ціль рекламної кампанії шоколаду «Корона» – збереження та збільшення частки ринку, підвищення поінформованості про торговельну марку в цільової аудиторії...
Управління персоналом
Цілі і функції системи управління персоналом, їх характеристика.Цілі, норми і способи здійснення кадрових заходів при реалізації кадрової політики...
Правові основи менеджменту персоналу
Норми конституційного, адміністративного і трудового права в управлінні персоналом.Особливості галузей права в регулюванні управління персоналом.Нормативно-правова база менеджменту...
Інформаційні системи інноваційного менеджменту
Характеристика інформаційних систем як об’єкту управління.Інформаційні підсистеми управління підприємствами...
Роль менеджменту для успішного бізнесу
Роль та необхідність розвитку менеджменту в Україні. Менеджмент - специфічний орган функціонуючого комерційного підприємства. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки...
Структура професійної підготовки менеджера по роботі з кадрами
Концептуальна модель стратегічної організації праці менеджера з кадрами.Професійна підготовка менеджера по роботі з кадрами.Особливості організації особистої роботи менеджера з...
Мотиваційна теорія підкріплення
Теоретичні основи мотиваційної теорії підкріплення.Застосування методів мотиваційної теорії підкріплення в організації...
Компетентність персоналу
Добір персоналу. Характеристика джерел залучення кандидатів.Компетентність працівника, види компетенції...
Застосування програмного продукту “Power Point” у процесі автоматизації роботи менеджера
Позитивні та негативні сторони презентації PowerPoіnt та поради менеджеру щодо її використання.Поняття, призначення та засоби перегляду Office PowerPoint...
Менеджмент та його чинники
Визначити чинники, що перешкоджають ефективним комунікаціям.Характеристика флегматика.Проаналізувати відмінність процесуальних теорій мотивації від змістовних...
Управлінське рішення як технологія керування
Технологія прийняття ефективних управлінських рішень. Типи управлінських рішень та вимоги до їх прийняття.Місце управлінських рішень у процесі управління...
Особливості української школи менеджменту
Підходи щодо вдосконалення систем управління та менеджменту в Україні.Українська школа менеджменту та її модель.Особливості соціально-економічних умов розвитку менеджменту в Україні...
Організаційне проектування системи управління персоналом
Відбір працівників як важливий елемент проектування системи управління персоналом.Оцінка персоналу як основа системи управління трудовим колективом....
Досвід фірм США, Японії; вітчизняний досвід; роль менталітету населення; методи добору і розстановки кадрів. Номенклатура, її витоки і значення
Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу.Досвід зарубіжних країн з набору персоналу...
Планування як функція управління діяльністю агенції моделей
Планування реалізації стратегії.Особливості та методика планування як функція управління діяльністю агенції моделей.Теоретико-методологічні аспекти функції планування...
Теорії розвитку людини
Теорії особистості В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек СаллІвана, К. Левіна, Р. Мей, А.Бандури, Дж. Роттера, Е. Дюркгейма, В. Франкла, В. Джемса.Факторні теорії розвитку людини...
Інформаційне забезпечення розробки і прийняття управлінських рішень
Прийняття управлінських рішень з використанням обчислювальної техніки. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень...
Феномен керівництва. Структура феномену керівництва
Феномен керівника в історії розвитку суспільства. Психологічні типи керівників...
Соціальне планування в сучасних умовах господарювання
Соціальне планування розвитку персоналу. Основні закономірності соціального планування розвитку персоналу. Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального...
Вступ до спеціальності
Результати діяльності організацій. Концепції сучасного управління. Управлінські кадри та їх структура...
Принципи системного підходу в управлінні організацією
Принципи системного підходу в управлінні організацією. Функція планування на туристичному агентстві «КРОЛ»...
Менеджмент продуктивності
Ознайомитись із системою матеріального і нематеріального стимулювання, спрямованого на підвищення продуктивності.Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок...
Забезпечення управління персоналом
Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу.Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.Фінансове забезпечення менеджменту персоналу...
Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи удосконалення тенденції становлення і розвитку
Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і організації.Шляхи вдосконалення навчальної дисципліни “Управління персоналом”.Предмет...
Державне управління і державна служба
Торговий та платіжні баланси, їх вплив на стан економіки.Роль державного бюджету в регулюванні економіки. Які можливі попереджувальні заходи?...
Принципи побудови моделей інноваційної стратегії підприємства
Процес вибору стратегічних напрямків інвестиційної діяльності.Принципи інвестиційної стратегії...
Типовые организационные структуры управления
Теоретические основы исследования организационных структур управления. Основные виды организационных структур управления. Методы построения и усовершенствования организационных...
Управління персоналом
Моделі “людські стосунки” та “людські ресурси” в менеджменті персоналу. Роль наставництва в управління персоналом. Інтерв’ю як метод селекції кадрів: визначення, види...