Міжнародна економіка
Доходність, ризик та ковариація акцій на основі історичних даних
Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах.Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн.Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики...
Зміни у розстановці сил в світовому господарстві після другої світової війни
Особливості економічної моделі Європейського континенту.Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40—50-х років.Основи економічного зростання США в післявоєнний період...
Світовий ринок технологій
Особливості міжнародної передачі технології на світовому ринку.Структура світового ринку технології.Суть та структура світового ринку технологій. Учасники ринку технологій...
Спільний ринок та Економічний Союз, їх особливості
Особливості діяльності та завдання економічного союзу.Характеристика спільного ринку.Види торгово-економічних союзів...
УРСР в ЮНЕСКО. Діяльність і внесок
Внесок УРСР у діяльність ЮНЕСКО.Вступ УРСР до ЮНЕСКО та її діяльність...
Міжнародні економічні відносини
Спільні підприємства (СП) та їх систематизація. Форми міжнародної економічної інтеграції. Цілі та форми вивозу капіталу...
Міжнародні економічні відносини
Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.Особливості функціонування офшорних зон.Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ.Південний спільний ринок...
Економіка зарубіжних країн
Загальна характеристика країн Південної Америки. Особливості економічного розвитку Австралії...
Ливийско-украинские отношения
Актуальное состояние украинско-ливийского сотрудничества. Развитие политического диалога. Культурно-гуманитарное сотрудничество Украины и Ливии...
Глобалізація і безпека розвитку України
Безпека подальшого розвитку України в умовах глобалізації.Глобалізація та її економічні наслідки...
Структура і динаміка розвитку міжнародної інформаційного бізнесу країн Західної Європи
Поняття інформаційного бізнесу. Поняття міжнародного інформаційного бізнесу. Розвиток міжнародного інформаційного бізнесу в країнах СНД...
Управління комерційною діяльністю
Сутність комерційної діяльності на промисловому підприємстві.Історія розвитку комерційного підприємства в Україні.Організація продажу товарів на товарних біржах...
Міжнародна економіка
Різновиди демпінгу та його наслідки Головні елементи стандартної торгівлі.Теорія демпінгу...
Механізм міжнародної передачі технологій
Механізм міжнародної передачі технологій. Євроринок: сутність, порядок проведення операцій. Євродолари. Міжнародний ринок грошей і капіталів...
Міжнародні економічні відносини
Сутність міжнародного руху капіталу. Основні причини виникнення міжнародного руху капіталу.Регіональні валютно-фінансові інститути.Напрями розвитку глобальних економічних процесів...
Міжнародна економіка: теоритичні питання до екзамену
Показники розвитку структури та результатів міжнародної торгівлі.Переваги та недоліки міжнародного руху капіталу для країн-донорів та країн-реціпієнтів.Економічні ефекти міжнародної...
Розширення інтеграції як важливий аспект діяльності Європейського союзу
Наслідки розширення ЄС для України. Вплив розширення ЄС на Україну в політичній сфері. Вплив процесу розширення ЄС на Україну. Розширення ЄС та участь України...
Міжнародні економічні аспекти вирішення глобальних проблем: екологічної, продовольчої, ресурсно-енергетичної
Вирішення глобальних продовольчої та ресурсно-енергетичної проблем.Деякі аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства.Глобальні проблеми, їх...
Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу, характеристика основних складових
Аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу в Україні.Сутність та вплив зовнішнього середовища міжнародного бізнесу на ресурси міжнародної фірми...
Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів
Особливості функціонування позичкового капіталу.Сутність міжнародного ринку позикових капіталів та його структуру.Зміст світового ринку позичкових капіталів...
Міжнародні стандарти ISO 9000 та їх роль в управлінні якістю продукції
Управління системами та процесами за державними стандартами ДСТУ ISO 9001. Міжнародні стандарти серії ISO 9000. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна та європейська діяльність з...
Екзаменаційні питання
Можливості та перспективи економічного співробітництва України в рамках СНД. Стратегічна національна політика економічного розвитку та механізми її реалізації. Суть та типологія моделей...
Нормативно-правові відносини України з ЄС
Правові засади відносин між Україною та Європейським Союзом.Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу.Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну...
Глобальна економіка
В чому полягають проблеми європейської економіки інтеграції та формування европейсько-економічного співпростору.Охарактеризуйте сучасну організаційну-економічну структуру світового...
Зовнішньоторговельний режим країни-члена СОТ – Ізраїль
Тенденції розвитку економіки та зовнішньої торгівлі країни.Торгова політика країни в розрізі торгових інструментів та за секторами економіки.Висновки країн-членів СОТ та Органу з огляду...
Міжнародні економічні відносини
Спільні підприємства (СП) — суб'єкт МЕВ. Мііжнародні валютно-фінансові інститути.Класичні теорії міжнародної торгівлі...
Міжнародна криза 1939 року та зміна в розстановці політичних сил
Розформування “Осі” та розпалювання вогнищ війни у світі.Міжнародна політична криза 1939 р. та крах Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.Початок ІІ світової війни...
Особливості проблеми та завдання України на ринку міжнародних транспортних послуг
Основні завдання України на міжнародному ринку транспортних послуг та шляхи їх вирішення.Участь України на міжнародному ринку транспортних послуг...
Становлення та розвиток взаємин України із Болгарією
Напрямки та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Болгарією.Україна і Республіка Болгарія: потенціал і розвиток торгово-економічних відносин.Теоретичні...
Вдосконалення системи планування в організації
Найбільш обґрунтованими (і обов'язковими до виконання) повинні бути плани на рівні окремого кооперативного підприємства.На ринку програмних продуктів є значна кількість програм, які...