Міжнародна економіка
Глобалізація та її вплив на сучасні міжнародні відносини
Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси. Структурний підхід до формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах...
Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки
Етапи інтернаціоналізації виробництва. Економічні основи міжнародного поділу праці (МПП). При розгляді світового господарства як системи варто враховувати також породжувану МПП...
Перспективы развития международных корпораций в России
Международные корпорации – форма структурной организации крупной корпорации, осуществляющей инвестирование в различные страны мира...
Основні індикатори макроекономічного розвитку України в міжнародному порівнянні
Система фінансових показників, що використовуються на мікрорівні, в основному розроблена сучасною фінансовою наукою та практикою...
Теорія міжнародних відносин
Зовнішньоторговельна політика держави. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу. Світовий ринок робочої сили. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Економічні...
Міжнародна економіка
Держава, як і будь-яка інша система, складається з елементів. А надійність кожної системи визначається надійністю найненадійнішого її елемента. У системі "держава" таким елементом є...
Форми зовнішньоекономічних зв´язків України, їх суть і значення
Зовнішні зв'язки держави — це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також...
Сутність, етапи встановлення та основні риси світового господарства. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація
Сутність та особливості міжнародного поділу праці.Суть і тенденції розвитку світового господарства...
Міжнародні відносини України
Світова організація торгівлі, її роль в МЕВ. Особливості функціонування офшорних зон. Регіональна проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Форми передачі...
Глобальна економіка
Глобалізм і глобалізація перетворилися в ідеологію та стратегію світового розвитку. На Заході політики й вчені-економісти, як правило, замовчують процес формування економічної системи...
Роль ТНК в международных экономических отношениях
Международные корпорации последней четверти XX века являются важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений...
Світова організація торгівлі
Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР)...
Митні пільги і тарифні преференції
Розбудова України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, утвердження ринкових механізмів в економіці супроводжуються докорінними перетвореннями в усіх сферах...
Міжнародні економічні відносини
Роль ТНК в світогосподарських зв’язках. Значення іноземних капіталовкладень в економіку України. Підтвердженням якісної значимості ТНК у світі є дискусії щодо необхідності...
Міжнародний кредит
Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи...
Класифікація форм міжнародної економічної діяльності
Особливості форм міжнародних економічних відносин в трансформаційній економіці. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Особливості форм міжнародних...
Привілеї та імунітети постійних представництв держав при міжнародних організаціях
Особливості користування дипломатичними привілеями та імунітетами.Постійні представництва держав при міжнародних організаціях...