Інше
Функції системності в науці: світоглядна, евристична, пояснювальна, методологічна, прогностична
Принципи системності в управлінні організацією.Системні закони і їхня роль у пізнанні.Основні напрямки системності в науці та функції системності...
Організація внутрішнього простору в засобах розміщення
Специфічні особливості інтер’єру.Формування внутрішнього простору приміщень житлового призначення.Меблювання приміщень адміністративного призначення рекреаційних закладів...
Лечебный и точечный массаж с основами фитотерапии и анатомии
Очистки организма при заболеваниях костно - суставной системы.Способ приготовления лекарственных форм: порошки.Способ приготовления лекарственных форм: отвары...
Головні напрямки, об’єкти та суб’єкти містобудівної діяльності
Особливості подальшого розвитку містобудування. Головні напрямки містобудівної діяльності. Суб’єкти та об’єкти містобудівної діяльності...
Логіка
Сутність неповної індукції у логіці.Спростування у логіці.Судження як форма мислення...
Взаємодія видів транспорту
Державне регулювання транспорту. Види транспортних планів...
Основи наукових досліджень і технічної творчості
Перелік та зміст основних документів заявки на винахід. Структура опису заявки на винахід. Система науково-технічної інформації та її роль в наукових дослідженнях...
Агропромислова інтеграція та її форми
Проблеми вдосконалення агропромислової інтеграції.Стан та можливі напрямки розвитку агропромислової інтеграції.Зарубіжний досвід розвитку інтеграції в Україні...
Поняття - форма відображення дійсності
Особливості та специфіка понять. Зміст і обсяг понять...
Система пенсійного забезпечення
Шляхи розвитку державного пенсійного забезпечення в Україні.Основні напрямки реформування пенсійного забезпечення як складової соціального захисту населення в сучасних умовах в...
Логіка та її класифікація
Форми абстрактного мислення, поняття, судження, умовивід. Класифікація та її види...
Ділова кар´єра в органах ДПС: планування та реалізація
Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України.Професійна діяльність та кар’єра працівників ДПС...
Організація науково-інформаційної діяльності
Задачі науково-інформаційної діяльності. Переваги і недоліки електронної почти. Співвідношення між повідомленням і інформацією. Структура телефонної мережі...
Інформаційне забезпечення антитерористичних операцій
Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом у світі.Проблеми інформаційного забезпечення антитерористичних операцій.Ефективність...
Вимоги до оформлення магістерської роботи, типові помилки
Порядок виконання і захисту магістерської роботи. Зміст магістерської роботи та вимоги до роботи. Структура магістерської роботи...
Визначення і ділення понять
Значення визначень в науці та судженнях.Класифікація, структура і види поділу.Структура і види визначень...
Охорона материнства і дитинства. Нафтопереробна промисловість
Загальна характеристика технології нафтопереробки.Основні тенденції охорони материнства і дитинства в Україні.Особливості охорони дитинства в Україні...
Статистика
Статистичні методи аналізу фінансового стану підприємств.Статистичні оцінки потенціалу матеріально-технічного забезпечення і збуту.Статистичні методи страхової справи.Побудова та...
Астрономія
Місяць - планети земної групи. Зорі. Еволюція зір. Планети - гіганти. Сонце - найближча зоря. Небесні координати. Сонячний газ...
Види телекомунікаційних мереж
Телефонні мережі.Телевізійні мережі.Радіомережі...
Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини
Специфічні особливості фізичної підготовки та її види.Особливості фізичної підготовки в системі фізичного удосконалення людини...
Назвіть пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки України
Науково-технічний прогрес в Україні й технологічний розвиток її господарства дедалі більше починає залежати від інтелектуального і розумового потенціалу та розвитку науки і техніки в...
Система планування розвитку міста
Оптимізація системи планування та регулювання розвитком міста.Теоретичні аспекти планування розвитку міста...
Специфіка наукового дослідження
Ефективність та специфіка наукових досліджень.Характеристика етапів наукового дослідження.Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення...
Значення та загальна характеристика патентної документації
Патентний пошук та його види. Система класифікацій.Державна система патентної інформації.Патентна документація і нормативна база патентно-інформаційної діяльності...
Специфіка проведення теоретичних наукових досліджень: вибір об´єктів,методів обробки даних, результатів дослідження
Вибір теми та реалізація наукового дослідження. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення...
Організація внутрішнього простору в засобах розміщення
Формування внутрішнього простору приміщень виробничого призначення рекреаційного закладу.Критерії комфортності житлового приміщення (простір, параметри, фізичні умови макроклімату,...
Перші кроки світової авіації
Основні характеристики першої воєнної авіації, її здобутки та недоліки.Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни...
Контролінг
Цільова спрямованість контролінгу в антикризовому управлінні.Контролінг в системі форм і стандартів.Складові контролінгу як системи, їх характеристика...
Елегантний інтер’єр – запорука підвищення комфорту
Особливості застосування кольору в інтер’єрі.Озеленення готельних комплексів.Роль меблів в оформленні інтер’єру...